Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

UWAGA ROLNICY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

W okresie od 01.02.2014r do 28.02.2014r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu  oleju napędowego w okresie od 01.08.2013r. do 31.01.2014r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014r.
O zwrot podatku akcyzowego mogą ubiegać się rolnicy, którzy na dzień 1 lutego danego roku byli właścicielami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego. Wnioski należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca położenia użytków rolnych.
W roku bieżącym za 1 litr oleju napędowego przysługuje zwrot w wysokości 0,95 zł.
Limit roczny na 1 ha powierzchni użytków rolnych wynosi 81,70 zł.
Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w pokoju nr 12a.

wniosek.pdf

Dodatkowe informacje