Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
i właścicieli firm dotyczące planowanej kontroli zawieranych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
i właścicieli firm dotyczące planowanej kontroli zawieranych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przypominamy, że od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z uprawnionym podmiotem (z firmą posiadającą stosowny wpis lub decyzję uprawniającą do odbierania odpadów na terenie Gminy Kałuszyn – wykaz firm poniżej).
Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, hotele, pensjonaty, restauracje oraz salony kosmetyczne i fryzjerskie.
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz część przeznaczoną na działalność gospodarczą właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów stałych i ciekłych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.
Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:
•    uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej;
•    indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów stałych i ciekłych z jednostką wywozową – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza i zatrudnieni są pracownicy).
Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z póź. zm.).
Ponadto informujemy, iż gospodarkę odpadami komunalnymi należy prowadzić w oparciu o zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kałuszynie nr XIX/141/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. (dostępny na stronie internetowej Gminy Kałuszyn).
Kontrole dotyczące posiadania ww. umów zostaną przeprowadzone w najbliższych miesiącach.
 
Usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych (szambo) i transportu nieczystości ciekłych mogą świadczyć na terenie Gminy następujące firmy:
•    Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, ul. Warszawska 37, 05-310 Kałuszyn
•    REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
•    P.P.H.U. LEKARO Joanna Zagórska, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka

Usługi wywozu odpadów stałych mogą świadczyć na terenie Gminy następujące firmy:
•    SITA POLSKA Sp. z o. o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
•    Tonsmeier BŁYSK, ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock
•    MPK Sp. z o. o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka
•    P.P.H.U. LEKARO Joanna Zagórska, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka
•    P.P.U.H. CZYŚCIOCH Sp. z o. o., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok
•    EKO-SAM BIS Sp. z o. o., Jakubów 46 B, 05-306 Jakubów
•    Z.U.K. i Z Wacław Chyliński, ul. Armii Ludowej 21A/40, 05-300 Mińsk Mazowiecki
•    EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin
•    REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
•    ZIEMIA POLSKA Sp. z o. o., ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki
•    ZUO Sp. z o. o., ul. 11-go listopada 19, 05-11- Siedlce
•    REMONDIS OTWOCK Sp. z o. o., ul. Johna Lennona 4, 04-400 Otwock
•    PUK SERWIS Sp. z o. o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce
•    KOMA Marcin Pechcin, ul. Pedagogów 19, 05-311 Dębe Wielkie

Dodatkowe informacje