Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Uroczyste odsłonięcie pomnika "Złoty Ułan"

złoty ułan    W tym roku przypada 75 rocznica wybuchu II wojny światowej, w tym bitwy o Kałuszyn stoczonej w dniach 11-12 września 1939 r.
    Celebracja rocznicy rozpoczęła się w Kałuszynie w dniu 12 września, uroczystością o charakterze religijno-patriotycznym, przeprowadzoną na Placu Kilińskiego oraz cmentarzu parafialnym, z udziałem pocztów sztandarowych, rodzin weteranów walk, kombatantów, Starosty Mińskiego, władz samorządowych Miasta i Gminy Kałuszyn oraz licznie zgromadzonych mieszkańców i gości, w asyście kompanii honorowej 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim oraz Orkiestry Wojskowej z Siedlec. Kulminacyjną część uroczystości stanowiła msza święta odprawiona na miejscowym cmentarzu parafialnym przy grobach żołnierskich przez księdza kapelana kpt. Karola Skopińskiego oraz apel poległych z salwą honorową i składaniem kwiatów.


    Następnie, w dniu 13 września 2014 r. w Kałuszynie, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika „Złoty Ułan”, powstałego ku czci Kawalerii Polskiej walczącej we wrześniu 1939 r. oraz rtm. Andrzeja Żylińskiego.
    Na cokole pomnika od strony zachodniej zostały także umieszczone nazwy miejscowości pod którymi zostały przeprowadzone szarże kawaleryjskie we wrześniu 1939 r.
    Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30 mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w intencji żołnierzy Kawalerii Polskiej i rotmistrza Andrzeja Żylińskiego.
    Mszę świętą koncelebrował ksiądz Dziekan Prałat Władysław Szymański – proboszcz parafii. Homilię wygłosił wikary tutejszej parafii ks. Marcin Bielicki. Przybyłych gości przywitał Burmistrz Kałuszyna – Marian Soszyński.
    Msza święta odprawiona została z udziałem pocztów sztandarowych: Poczet  Sztandarowy  25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego, Poczet Sztandarowy Drugiej Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka J. Piłsudskiego ze Złocieńca, Stowarzyszenia Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej w Barwach 1 Pułku Szwoleżerów J. Piłsudskiego, Stowarzyszenia szwadronu Honorowego w barwach 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Pułkownika Jana Hipolita Kozietulskiego, Stowarzyszenia w barwach 2 Szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych z Wołomina, poczet generalski Generałów Romana Abrahama i Mieczysława Boruty Spiechowicza z 1931 r. (pod opieką drużyny harcerskiej TROPICIELI z Kałuszyna), Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z Kałuszyna, PSL z Mińska Mazowieckiego i Kałuszyna, Oddziału Gminnego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej z Kałuszyna, OSP w Mrozach, Gimnazjum w Kałuszynie oraz Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. 
    Po mszy świętej, zgromadzeni w asyście ułanów na koniach przemaszerowali pod pomnik przy ul. Warszawskiej, gdzie nastąpiło jego uroczyste odsłonięcie i poświęcenie przez księdza Dziekana Prałata Władysława Szymańskiego.
    Odsłonięcia pomnika dokonali: Waldemar Strzałkowski – przedstawiciel Prezydenta RP, Czesław Mroczek – poseł na Sejm RP i Wiceminister Obrony Narodowej, ppłk. Zbigniew Makowiecki – Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii, Marian Soszyński – Burmistrz Kałuszyna oraz Jan Żyliński – fundator pomnika wraz z bratem Markiem Żylińskim.
Następnie pod pomnikiem złożono kwiaty i wieńce oraz odczytano apel poległych, zakończony salwą honorową kompani honorowej z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego – spadkobiercę tradycji Mazowieckiej Brygady Kawalerii z okresu II Rzeczypospolitej .
    Oprócz wyżej wymienionych osób, całość uroczystości uświetnili swoją obecnością między innymi członkowie Komitetu Honorowego budowy pomnika „Złoty Ułan”: Anna Maria Anders - Costa  – córka gen. Władysława Andersa, Dr Marek Stella-Sawicki - Prezes Polish Heritage Society w Wielkiej Brytanii, prof. Juliusz Chrościcki - Przewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Janusz Chrzanowski - Archiwum Akt Nowych, Honorowy Rotmistrz Kawalerii - Karola Skowrońska-Przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Polskiej Jazdy w  Grudziądzu, Krzysztof i Hanna Januszewscy – Polish Heritage Society, jak również Maciej Grabowski -  Minister Środowiska, Lidia. Krajewska – posłanka na Sejm RP, Andrzej Pilecki – syn rtm. Witolda Pileckiego. płk Marek Heller z Garnizonu oraz 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Maz., płk Dariusz Motycki – z Drugiej Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka J. Piłsudskiego ze Złocieńca, mjr Michał Jędrzejczak z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Maz., st. chór. Janusz Bylinka-Nehrebecki ze Stowarzyszenia 1 Pułku Strzelców Konnych im. Cesarza Napoleona z Garwolina, Leszek Celej – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, radni Rady Powiatu Mińskiego, Ewa Standziak – przewodnicząca Rady Miejskiej w Kałuszynie oraz Radni Rady Miejskiej z burmistrzem Marianem Soszyńskim na czele. Ponadto licznie udział wzięli przedstawicieli Polonii polskiej z Wielkiej Brytanii oraz mieszkańcy Kałuszyna i okolic.
            Pomnik „Złoty Ułan” został ufundowany przez Jana Żylińskiego – Polaka mieszkającego w Wielkiej Brytanii, będącego synem rtm. Andrzeja Żylińskiego. Autorem pomnika jest znany rzeźbiarz Robert Sobociński.
    Na dzień dzisiejszy, Gmina Kałuszyn nie poniosła żadnych kosztów wybudowania przedmiotowego pomnika, za wyjątkiem przekazanie terenu pod jego budowę.
          Po odsłonięciu pomnika, przy ul. Martyrologii odbyła się rekonstrukcja szarży 4 szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza pod dowództwem rtm. Andrzeja Żylińskiego, której przygotowaniem zajął się por. rez. Tadeusz Kuehn - Prezes Federacji Kawalerii Ochotniczej.
      Po pokazach kawaleryjskich, swoje umiejętności zaprezentowali żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego.
      Całość zakończyła się poczęstunkiem wojskowym dla uczestników i widzów nad Zalewem Karczunek.

zdjęcia...

Dodatkowe informacje