Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Targowisko „MÓJ RYNEK” w Kałuszynie otwarte.

W sobotę w dniu 8 listopada  br. odbyło się uroczyste otwarcie  targowiska miejskiego  "Mój Rynek" w Kałuszynie. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej ks. prałat dziekan   Władysław Szymański, radni Rady Miejskiej w Kałuszynie, kupcy i licznie zebrani mieszkańcy gminy Kałuszyn.
          Burmistrz Marian Soszyński witając  licznie zebranych mieszkańców Kałuszyna  zapoznał  zebranych z historią przebudowy targowiska. Następnie  ks. Władysław Szymański dokonał poświęcenia krzyża powstańczego i targowiska.  Po czym zwrócił się do mieszkańców z apelem o poszanowanie działań , które służą społeczeństwu i życzył by ten rynek służył wszystkim dla ich dobra.

 Plac targowy został wybudowany w ramach unijnego programu "Mój Rynek". Na realizację tego zadania samorząd otrzymał dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach PROW na lata 2007-2013. Zasadniczym celem budowy targowiska miejskiego w Kałuszynie było stworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.. Dla kupców nowy rynek to idealne miejsce do handlu. Zadaszone stoiska, piękne toalety, utwardzone alejki podobają się większości mieszkańców i kupców. Zmodernizowane targowisko jest utwardzone kostką i płytami ażurowymi, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Wybudowano funkcjonalne wiaty stalowe, śmietnik, miejsca parkingowe,  wyremontowano piękną halę handlową, budynek sanitarny, oraz ogrodzenie z bramami i furtkami.
         Realizacja projektu ma na celu stworzyć nowe możliwości dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawić warunki  sprzedaży oraz przyczynić się do promocji regionu.
Burmistrz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie rynku  i mieszkańcom za ich wsparcie w trudnym okresie jego przebudowy.
         Mamy nadzieję, że targowisko będzie miejscem rozwoju lokalnego handlu i miejscem chętnie odwiedzanym przez kupujących.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców na zakupy.

 

zdjęcia...

 

Dodatkowe informacje