Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Uwagi do studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Kałuszyna informuje o możliwości składania uwag i wniosków do obecnie obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kałuszyn oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kałuszyn.
   
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosku* w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1  w terminie do dnia 30.01.2015 r.

*druki wniosków można pobrać w pokoju nr 6a lub na stronie internetowej wniosek.pdf

Dodatkowe informacje