Zofia Wołkiewicz - Honorowy Obywatel Kałuszyna

  • Drukuj

Uchwałą Nr XXIX/224/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna