Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ojciec Profesor Stanisław Celestyn Napiórkowski - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XXXII/254/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2014r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Dodatkowe informacje