Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim

W ramach realizowanego projektu pn. „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim” realizowanego przezStarostwo Powiatowe w Mińsku w partnerstwie z Fundacją Europejskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza powstała  Platforma Konsultacji Społecznych dostępna pod adresem:  http://konsultacje-powiatminski.zpwim.pl/

Zostaną na niej umieszczone dokumenty bezpośrednio związane z tworzącym się Lokalnym Program Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Mińskiego.

W ramach projektu zostanie także przeprowadzonych 13 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami każdej z gmin powiatu mińskiego. Terminy zostaną podane na Platformie.

Serdecznie zapraszamy zarówno do uczestniczenia w spotkaniach, jak i udzielania się na platformie konsultacyjnej. 

Dodatkowe informacje