Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
Makbud Centrum Edukacyjne OMEGA mające siedzibę w Mińsku Mazowieckim
Z a p r a s z a
Mieszkańców  miasta i gminy Kałuszyn
 na spotkanie mające na celu
Konsultacje założeń Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości
w powiecie mińskim
Spotkanie odbędzie się
w dniu 19 maja 2015 roku o godzinie 18.00
w budynku Domu Kultury w Kałuszynie

Dodatkowe informacje