Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Kałuszyn na Debatę Społeczną

plakat debataPolicjanci z mińskiej Komendy organizują kolejną gminną Debatę Społeczną - z cyklu zaplanowanych w tym roku spotkań ze społeczeństwem. Planowana debata odbędzie się w czwartek 28 maja 2015 roku w godzinach 17:00-19:00 w Domu Kultury w Kałuszynie przy ulicy Warszawskiej 45. Komendant Komisariatu Policji w Mrozach i Burmistrz Miasta Kałuszyn, zapraszają wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Kałuszyn do udziału w Debacie Społecznej, której przewodnim tematem będzie omówienie występujących zagrożeń i lokalne poczucie bezpieczeństwa obywateli.Zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Kałuszyn, którzy chcieliby podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa, a także ocenić dotychczasowe działania Policji. Bardzo liczymy na aktywny udział w debacie i będziemy niezmiernie wdzięczni za wskazanie dziedzin, w których należałoby zwiększyć prace na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Czwartek 28 maja 2015 roku, w godzinach 17:00-19:00, do Domu Kultury w Kałuszynie, przy ulicy Warszawskiej 45.


PRZEBIEG DEBATY GMINNEJ:

17:00 – 17:05 Moderator – przedstawienie założeń debaty, powitanie przybyłych gości
17:05 – 17:15 Omówienie prezentacji dot. zagrożeń i stanu bezpieczeństwa w mieście i gminie Kałuszyn przez Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach podinsp. Leszka Murawskiego
17:15 – 18:50 Właściwa część debaty (pytania, odpowiedzi, postulaty)
18:50 – 18:55 Wystąpienie Burmistrza Kałuszyna Mariana Soszyńskiego
18:55 – 19:00 Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Bartłomieja Dydka
19:00   Zakończenie debaty

 
UCZESTNICY – PANELIŚCI:

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim nadkom. Bartłomiej Dydek
Komendant Komisariatu Policji w Mrozach  podinsp. Leszek Murawski
Burmistrz Miasta Kałuszyn Marian Soszyński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kałuszynie Janusz Kazimierz Pełka

PRZYJMOWANIE INDYWIDUALNYCH ZGŁOSZEŃ OD MIESZKAŃCÓW:

Dzielnicowy Miasta i Gminy Kałuszyn mł. asp. Tomasz Rozbicki

WARUNKI TECHNICZNE:

-pomieszczenie dla gości (wieszaki itd.)
-zaplecze multimedialne (rzutnik, ekran, nagłośnienie, monitor na stoliku panelistów, 3 mikrofony bezprzewodowe: 1 na stolik panelistów, 1 na debatę oraz 1 dla moderatora,
- Krzesła około 50 sztuk,
- Arkusze ankiet 50 szt., długopisy,
- Przygotowanie ulotek dot. kontaktu z dzielnicowym i dane teleadresowe Komisariatu Policji w Mrozach,
- Dyktafon cyfrowy – nagrywanie debaty w celu późniejszego wykorzystania,
- Imienne tabliczki na stolik panelistów,
- Woda mineralna,

OBSŁUGA:

- obsługa mikrofonów i dystrybuowanie ankiet – 1osoba (ew. moderator)
- protokołowanie debaty - 1 osoba (wyznaczona przez Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach)

Dodatkowe informacje