Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ogłoszenie 22-07-2015

wfosigw_logo

nfosigw

 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 39 281,00 zł.

                                                 www.wfosigw.pl                       www.nfosigw.gov.pl

Dodatkowe informacje