Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2015

  • Drukuj

W dniu 29 sierpnia 2015 r.  na stadionie przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie  odbyły się  gminne zawody sportowo-pożarnicze  Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody zostały zorganizowane przez Gminę Kałuszyn oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

W zawodach wzięło udział siedem drużyn z jednostek OSP Falbogi, Gołębiówka,  Kałuszyn, Olszewice, Sinołęka, Wąsy i Zimnowoda. Ponadto w zawodach jako jedyna wystartowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Sinołęka. Wśród zgromadzonej publiczności, składającej się głównie z mieszkańców  miasta i gminy byli również zaproszeni goście: ksiądz kanonik Władysław Szymański – proboszcz miejscowej Parafii, Pan Janusz Pełka – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kałuszynie wraz z radnymi, sołtysi    oraz przedstawiciele  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Mińsku Mazowieckim:  mł. bryg. Krzysztof Komorowski pełniący funkcję Sędziego Głównego Zawodów, kpt Kamil Płochocki i  mł. kpt Andrzej Gadomski.  Pan Marian Soszyński – Burmistrz Kałuszyna dokonując otwarcia  podkreślił, że zawody są  sprawdzianem umiejętności  organizacyjnej i bojowej  strażaków oraz sprzętu , stanowią element  integracji i poznawania się strażaków z poszczególnych jednostek. Ponadto poinformował, że w roku ubiegłym na poprawę warunków funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych gmina wydatkowała  1 mln. 40 tys. zł.
Zawody zostały przeprowadzone w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami i ćwiczenia bojowe. Nad prawidłowością  wykonania zadań oraz nad  ogólnym   przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska.
Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawiała  się następująco:
I miejsce OSP  Gołębiówka
II miejsce OSP Zimnowoda
III miejsce OSP Sinołęka.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy a drużyny zwycięskie statuetki ufundowane przez Burmistrza Kałuszyna. Zawody zakończyło   spotkanie  organizatorów z uczestnikami przy kiełbaskach z grilla .

zdjęcia...
 
Opracowała  H. Sęktas