Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

12 września 2015

W czasie kampanii wrześniowej Wojsko Polskie stoczyło szereg bitew z Niemcami. Niektóre ze starć były krwawe i zakończone zwykle klęską polskiej armii. Jedno z najkrwawszych starć kampanii wrześniowej stoczono pod Kałuszynem. Wówczas oddziały 1 Dywizji Piechoty Legionów za cenę bardzo wysokich strat przerwały pierścień niemieckiego okrążenia.


Co roku 12 września organizowana jest uroczystość, by oddać honor poległym w tej bitwie. Organizatorami obchodów są: Burmistrz Kałuszyna, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Kałuszynie i Gimnazjum  im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego. Jest to dla szkolnej społeczności  Dzień Patrona.
W uroczystości wzięli  udział   weterani bitwy pod Kałuszynem we wrześniu 1939 roku, delegacja z Grabowca, z którą przybyły  Dzieci Zamojszczyzny – dzieci wysiedlone z Zamojszczyzny  w czasie II wojny światowej, które znalazły schronienie w Kałuszynie i pobliskich  miejscowościach,  kombatanci z czasów wojny   oraz ich rodziny, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, jednostek wojskowych, organizacji i szkół, Pan Czesław Mroczek – Sekretarz Stanu  w Ministerstwie Obrony Narodowej, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani  Teresa Wargocka – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Pan Mariusz Kozera -  przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego,  Pan nadkomisarz Piotr Wojda -  przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim, pan płk Marek Heller –zastępca dowódcy 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego, Pan płk Sławomir Kocanowski – zastępca dowódcy 2  Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego  ze Złocieńca, Pan mjr Paweł Majchrzyk z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego, Pani por. Aldona Kot z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, radni Rady Miejskiej, sołtysi, delegacje jednostek organizacyjnych gminy, organizacji społecznych, młodzież szkolna wraz z dyrekcją szkół i nauczycielami oraz mieszkańcy.  Uroczystość odbyła się z udziałem  Kompanii Honorowej 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego  z Mińska Mazowieckiego oraz Orkiestry Wojskowej z Siedlec.
Pierwsza część  uroczystości odbyła się na placu w parku miejskim. Przybyłych gości powitał Pan Marian Soszyński - Burmistrz Kałuszyna, zaś poczty sztandarowe Pan Eugeniusz Kulesza - prezes Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko -Gminnego w Kałuszynie.
Nauczyciel historii  z miejscowego Gimnazjum  Marcin Sentkiewicz odczytał referat na temat przebiegu kampanii wrześniowej w bitwie o Kałuszyn. Podczas uroczystości Pan Marian Soszyński  został odznaczony  Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym „ZWYCIĘZCOM”, nadanym honorowo  przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP  i B. Więźniów Politycznych.
Tę część uroczystości zakończyła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów w miejscach pamięci: przed pomnikiem Bojownikom o Niepodległość przez Pana Czesława Mroczka -Sekretarza Stanu w MON, władze samorządowe z Burmistrzem Kałuszyna – Panem Marianem Soszyńskim,  przy tablicy pamiątkowej 6 Pułku Piechoty w kruchcie kościoła przez  środowisko kombatanckie, przy tablicy  Pamięci bohaterów poległych  we wrześniu 1939 r. ufundowanej  przez mieszkańców  przy ul. Warszawskiej – wiązankę kwiatów złożyła delegacja mieszkańców z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Panem Januszem Pełką,  dzieci i młodzież szkolna zaś złożyła symboliczny kwiat róży przy dębach katyńskich.
Następnie nastąpił przemarsz uczestników uroczystości w asyście Kompanii Honorowej WP i Orkiestry Wojskowej z Placu Kilińskiego na cmentarz parafialny, gdzie została odprawiona  Msza Święta Polowa  przez ks. majora Karola Skopińskiego kapelana 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w asyście ks. prałata proboszcza Władysława Szymańskiego. Po mszy św. odbyły się okolicznościowe przemówienia, następnie mjr  Mirosław Guziel odczytał   Apel  Poległych,   Kompania Honorowa oddała salwę honorową, a Pan Seweryn Olszewski odczytał wiersz okolicznościowy własnego autorstwa. Pan Burmistrz zabierając głos podziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości. W dalszej części  delegacje biorące udział w uroczystości złożyły kwiaty  pod pomnikiem poświęconym bohaterskim żołnierzom 6. Pułku, 1. Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego poległym  w zwycięskim boju o Kałuszyn 12 września 1939 roku.  
Uroczystość zakończyła się obiadem w Szkole Podstawowej, po czym zwiedzano wystawę Beaty Kozaczyńskiej „Dzieci Zamojszczyzny”. W Izbie Pamięci Narodowej  odbyło się spotkanie  Pana Ministra Czesława Mroczka z zaproszonymi  gośćmi i organizatorami.

 

zdjęcia...

Dodatkowe informacje