II Święto Złotego Ułana

  • Drukuj

W dniu 19 września 2015 r. w Kałuszynie odbyło się II Święto Złotego Ułana.
Święto zostało zorganizowane w powiązaniu z ubiegłorocznym odsłonięciem pomnika powstałego ku czci Kawalerii Polskiej walczącej we wrześniu 1939 r. oraz rtm. Andrzeja Żylińskiego. Pomnik „Złoty Ułan” został ufundowany przez Jana Żylińskiego – Polaka mieszkającego w Wielkiej Brytanii, będącego synem rtm. Andrzeja Żylińskiego. Autorem pomnika jest znany rzeźbiarz Robert Sobociński.


Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.00 mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w intencji żołnierzy Kawalerii Polskiej i rotmistrza Andrzeja Żylińskiego, odprawionej przez księdza Dziekana Prałata Władysław Szymański – proboszcza parafii. Przybyłych gości przywitał Burmistrz Kałuszyna – Marian Soszyński.
Msza święta odprawiona została z udziałem pocztów sztandarowych: Stowarzyszenia Szwadronu Honorowego w barwach 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. pułkownika Jana Hipolita Kozietulskiego; Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej  Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Nadbużański w Wyszkowie; Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego; Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z Kałuszyna; Polskiego Stronnictwa Ludowego z Kałuszyna; Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z Kałuszyna; Gimnazjum Publicznego im. 6 Pułku Piechoty Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego z Kałuszyna oraz Szkoły podstawowej im. Bolesława Prusa z Kałuszyna.
Po mszy świętej, zgromadzeni w asyście ułanów na koniach przemaszerowali pod pomnik przy ul. Warszawskiej, gdzie nastąpiły okolicznościowe przemówienia i złożenie kwiatów. Oprócz Mariana Soszyńskiego - Burmistrza Kałuszyna i fundatora pomnika - Jana Żylińskiego, głos zabrali: Czesław Mroczek – poseł na Sejm RP i Wiceminister Obrony Narodowej, Krzysztof Wawrzyniec Borkowski - Poseł na Sejm RP oraz Anna Maria Anders – Costa córka Generała Władysława Andresa, która zwiedziła także wystawę poświęconą Dzieciom Zamojszczyzny przygotowaną przez Beatę Kozaczyńską i eksponowaną w miejscowym Domu Kultury.
Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem, nad Zalewem „Karczunek” odbył się piknik kawaleryjski Złotego Ułana z udziałem ok. 50 kawalerzystów, w trakcie którego przeprowadzono pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego oraz musztry konnej, pokazy władania białą bronią, szablą i lanca oraz odbyła się rekonstrukcja szarży 4 szwadronu 11 Pułku Ułanów.
Następnie w amfiteatrze nad Zalewem wystąpił z koncertem pieśni wojskowych i patriotycznych Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, po którym wystąpiła z pokazem baletowym Desiree Saddik, a następnie lokalne zespoły artystyczne, których występy trwały do późnych godzin wieczornych.

 

zdjęcia...