Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szkolenie - Możliwości pozyskiwania środków unijnych RPO WM, PROW Leader w perspektywie 2014-2020

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej wraz Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pod patronatem– Pani Elżbiety Lanc Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego

 zaprasza na szkolenie pn.

 
" Możliwości pozyskiwania środków unijnych RPO WM, PROW Leader     

 w perspektywie 2014-2020”Szkolenie poprowadzą  pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie oraz  Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Szkolenie odbędzie się 

30 września 2015 roku (środa) w godz. 10:00- 13:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 1a


Spotkanie otworzy Pani Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.   

Program Szkolenia

 

     1.       Wprowadzenie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

                Przedstawiciele Mazowieckiej  Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

      2.       Omówienie konkursów ogłoszonych w ramach RPO WM w 2015 r. 

                 Przedstawiciele Mazowieckiej  Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

      3.       LEADER na Mazowszu w ramach PROW 2014-2020, przedstawienie zasad wsparcia.

                Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu  Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

                Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  • Rozwój infrastruktury drogowej  gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
  • Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości.


Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje przydatne do aplikowania o środki unijne. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką funduszy unijnych.

Dodatkowe informacje