„Konkurs wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii” dla dorosłych mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn

  • Drukuj

Gmina Kałuszyn zaprasza dorosłych mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn do udziału w „Konkursie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii”


Tematyka konkursu:

  • zapobieganie skutkom negatywnej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym
  • przyczyny powstawania i sposoby niwelowania smogu
  • ochrona roślin i zwierząt na terenie gminy Kałuszyn
  • źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej oraz zagadnienie energooszczędności
  • rola i zasady segregacji odpadów oraz wtórnego ich wykorzystania
  • styl życia przyjazny środowisku - zasady postępowania ekologicznego
  • efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze (podstawowe informacje)

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o złożenie karty zapisu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w dniach 03.07.2017 – 14.07.2017.
Karty można otrzymać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie lub pobrać ze strony internetowej www.kaluszyn.pl
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu.
Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Zapraszamy do udziału.
Konkurs realizowany w ramach zadania " Organizacja konkursów z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii dla mieszkańców gminy Kałuszyn.- „Ekokoziołek”
dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Informacja o konkursie.pdf

Regulamin konkursy.pdf

Karta zgłoszenia.pdf