Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ogłoszenie

Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 44 886, 62 zł.

www.wfosigw.pl           

Dodatkowe informacje