Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Kałuszynie

W dniu 18 czerwca  2017 r.  na terenie  przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie  odbyły się  gminne zawody sportowo-pożarnicze  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kałuszyn. Organizatorem zawodów był  Burmistrz  Kałuszyna   oraz Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP  w Kałuszynie.


        Celem organizacji gminnych zawodów sportowo -  pożarniczych była ocena  stanu wyszkolenia pożarniczego strażaków ochotników, mobilizowanie do stałego doskonalenia  umiejętności obsługi sprzętu, przygotowanie do startu w zawodach powiatowych, popularyzacja wśród mieszkańców  zagadnień ochrony przeciwpożarowej. W zawodach wzięło udział 9 drużyn męskich ze wszystkich jednostek OSP, tj.  Falbogi, Gołębiówka,  Kałuszyn – dwie drużyny, Nowe Groszki, Olszewice , Sinołęka, Wąsy, Zimnowoda. Ponadto w zawodach   wystartowały dwie  Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z   OSP Kałuszyn i OSP Sinołęka. Zaprezentowała się także Dziecięca Drużyna Pożarnicza z OSP Kałuszyn.  Zawody przeprowadzone zostały w dwóch konkurencjach : sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.
     Przebieg    zawodów  nadzorowała i oceniała drużyny w  poszczególnych konkurencjach komisja sędziowska, której przewodniczącym był dh Piotr Olszewski.  Zawody dostarczyły pozytywnych wrażeń  licznie zgromadzonym       mieszkańcom   miasta i gminy. Strażacy wykazali  się sprawnością i znajomością obsługi sprzętu. Mimo tego nie brakowało     emocji,  zwłaszcza gdy zawodził sprzęt.  Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawiała  się następująco:

  1. miejsce OSP  Gołębiówka
  2. miejsce OSP  Sinołęka
  3. miejsce OSP Kałuszyn  - drużyna  I
  4. miejsce  OSP Zimnowoda
  5. miejsce OSP Kałuszyn – drużyna II
  6. miejsce OSP Falbogi
  7. miejsce OSP Wąsy.

Drużyny OSP Nowe Groszki i Olszewice, którym sprzęt odmówił posłuszeństwa  znalazły się poza kwalifikacją.   
Zwycięskie drużyny, zajmujące I, II, III  miejsca otrzymały  statuetki, dyplomy oraz nagrody pieniężne  ufundowane przez Burmistrza Kałuszyna, Ponadto wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Młodzieżowe Drużyny  OSP Sinołęka I Kałuszyn zajęły odpowiednio I i II miejsce. Młodzieżówki i drużyna dziecięca otrzymały pamiątkowe medale i  dyplomy.   
    Pan Marian Soszyński – Burmistrz Kałuszyna zabierając głos   podkreślił ważną rolę jednostek ochotniczych straży pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i gminy. Druhów  strażaków,  którzy wyróżniają się w pracy  na rzecz macierzystych  jednostek oraz  w rozwój ochrony  przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Kałuszyn wyróżnił  listami z podziękowaniem.
     Za wkład pracy na rzecz własnej jednostki na wniosek przedstawicieli poszczególnych jednostek wyróżnieni zostali: z OSP Gołębiówka: Marcin Idzikowski,  Rafał Kołacz, Kinga Kołacz; z OSP Falbogi: Bartłomiej Wąsowski, Mieczysław Sadoch; z OSP Nowe Groszki: Rafał Nowakowski, Jarosław Chmielewski, Rajmund Tadeusz Kowalczyk; z OSP Olszewice: Tadeusz Gujski, Adrian Gujski, Rafał Olszewski; z  OSP Sinołęka: Krzysztof Michalczyk, Łukasz Kiciński, Mariusz Pieniek; z OSP Zimnowoda: Stanisław Gryz, Marek Domański,  Marek Roguszewski; z OSP Wąsy: Stanisław Śledziewski, Stanisław Wąsowski, Stanisław Komorowski.
      Za wkład pracy w rozwój   ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta
i gminy Kałuszyn wyróżnieni zostali: Piotr Olszewski  - prezes Zarządu Miejsko Gminnego  Związku OSP RP w Kałuszynie,  Adam Kaczmarczyk – komendant gminny, Mateusz Napiórkowski z OSP Falbogi, Stanisława Danuta Kiełbasa z OSP Gołębiówka,  Robert Gałązka, Sebastian Krupka z OSP Kałuszyn, Stanisław Gujski z OSP Olszewice, Stanisław Jacak z OSP Nowe Groszki, Grzegorz Śledziewski z OSP Wąsy, Ryszard Bartnicki z OSP Zimnowoda.
Zawody zakończyło   spotkanie  organizatorów z uczestnikami przy kiełbaskach z grilla.

 

Dodatkowe informacje