Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Przebudowa drogi gminnej nr 220601

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0”.

Kwota dofinansowania zadania to 190 890,00 zł co stanowi 63,63% całości zadania. Gmina Kałuszyn przeznaczy środki finansowe w wysokości 109 110,00 zł na realizację zadania. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi.

 

Dodatkowe informacje