Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Renowacja pomnika na kwaterach poległych żołnierzy

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 939,00 zł na realizację zadania:

”Renowacja pomnika na kwaterach poległych żołnierzy i jego otoczenia w celu przywrócenia jego pierwotnego wyglądu” w ramach Programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Gmina przeznaczy kwotę 7 539,15 zł jako wkład własny. W ramach zadania zostaną wykonane prace remontowo – konserwatorskie przy pomniku.  

 

Dodatkowe informacje