O G Ł O S Z E N I E

  • Drukuj

„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kałuszyn dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 300 000,00 zł”.