Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

    W okresie od 01.02.2018r. do 28.02.2018r.

należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu  oleju napędowego w okresie od 01.08.2017r. do 31.01.2018r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017r.
O zwrot podatku akcyzowego mogą ubiegać się rolnicy, którzy na dzień 1 lutego danego roku byli właścicielami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego. Wnioski należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca położenia użytków rolnych.
W roku bieżącym za 1 litr oleju napędowego przysługuje zwrot w wysokości 1,00 zł. (Dz. U. z 2017r. poz. 2215)
Limit roczny na 1 ha powierzchni użytków rolnych w roku 2018 wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.
Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w pokoju  nr 12a.

 

wniosek.pdf

 

 

Dodatkowe informacje