::: 09 kwietnia 2009 :::

  • Drukuj
Szanowny Panie Burmistrzu wizualizacja koncepcji zagospodarowania parku jest ciekawa, ale patrząc na sprawę realnie pragnę zapytać jaki jest wstępny koszt tej inwestycji i czy w obliczu baraku kanalizacji i zadawalającej nawierzchni wielu dróg jawi się ona zasadną?
Proszę również o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych  w sprawie drogi Milew - Mroczki a dokładniej jej fragmnentu, który notorycznie jest zalewany wodą oraz piaskiem, chyba nikt tam nigdy nie dokonywał oczyszczaniaa przyda się celem utzrymania stanu nawierzchni.
Na koniec chciałbym jeszcze zapytać czy prawdą jest, iż gmina Kałuszyn nie otrzymała zwrotu cześci wydatków od Starostwa Powiatowego z racji wykonania na jej koszt chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Kałuszyn.
Pozdrawiam Krzysztof
 
Szanowny Panie Krzysztofie
Dziękuje za opinie w sprawie koncepcji zagospodarowania parku i zadane pytania.
Wstępne koszty przebudowy parku są szacowane na około 700.000 zł.  500.000 zł planujemy pozyskać ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”: objętego PROW. Są to środki, które mogą być przeznaczone tylko na tego typu prace oraz rekreację i renowację zabytków
Realizacja tej inwestycji nie będzie miała więc większego wpływu na realizacje innych zadań.
W sprawie drogi Milew-Mroczki podejmowane są starania o jej przebudowę i poprawę bieżącego jej utrzymania.
Wszystkie roboty wykonane na drogach powiatowych zarządzanych przez gminę t.j. przebudowa ul. Barlickiego, chodniki i nowa nawierzchnia bitumiczna, ul. Mostowa – chodniki, zostały w całości wykonane ze środków Starostwa Powiatowego
Wartość wykonanych prac wyniosła 332.390,57zł Starostwo przekazało nam 346.000 zł. Dwie raty po 140.000 zł i trzecia rata w wysokości 66.000 zł została przekazana w dniu 15.12.2008r.
Różnica w środkach wydanych  na inwestycje a otrzymanych została wykorzystana na bieżące utrzymanie dróg.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna