Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 4 października 2009 :::

Chciałbym się dowiedzieć, czy Radny z Olszewic w ogóle rozmawiał z Panem na temat dokończenia chodnika i poprawy stanu już istniejącego?.
Czy ewentualnie taka inwestycja wchodzi w grę w najbliższym roku.
Codziennie dzieci wracające ze szkoły są zmuszone chodzić po ulicy, wiadomo natężenie ruchu rośnie.
K. Milewski
 
Tak były prowadzone rozmowy z radnym oraz Panią Jadwigą Śledziewską – sołtysem w sprawie budowy i remontu chodnika na ulicy Wojska Polskiego.
Jednocześnie informuje, że wystąpiłem do Zarządu Powiatu Mińskiego o wprowadzenie do planu na 2010 rok remontu ulicy Wojska Polskiego.
 
Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

Dodatkowe informacje