Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 24 kwietnia 2013 :::

Witam, czy w naszej gminie istnieje możliwość dofinansowania pompy ciepła dla rodzin, które chcą w ten sposób ogrzewać swoje domostwo,tym samym dbając o środowisko naturalne.
Pozdrawiam
Krzysiek

Uprzejmie informuję, że obecnie gmina nie dofinansowuje budowy pomp ciepła.
Takie dofinansowanie można uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje o obecnie ogłoszonych naborach są dostępne na stronie:
http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

UWAGA ! Agencja wstępnie podsumowała rok kwotowy 2012/ 2013

Według wstępnych danych, na podstawie informacji miesięcznych przesyłanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR, w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. ilość skupionego mleka wyniosła 9,818 mld kg, Tym samym szacujemy iż krajowa kwota dostaw w roku  kwotowym 2012/2013 

Czytaj więcej...

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie E-PUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie E-PUAP
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu
on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (proszę kliknąć w poniższy link)

Adres www: Elekroniczna Skrzynka Podawcza

 

adres skrytki: /g1l9h0r9dv/skrytka

 

Aby można było złożyć wniosek do urzędu powyższą drogą konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl – (konto jest bezpłatne) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:15 – 16:15) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 1 przy ul. Pocztowej 1 w Kałuszynie na następujących nośnikach danych:
   1. Dyskietka 1,44 MB
   2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
   3. Płyta CD-RW


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes Akceptowalne formaty załączników to:
    * DOC, RTF
    * XLS
    * CSV
    * TXT
    * GIF, TIF, BMP, JPG
    * PDF
    * ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe bądź automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Polityka plików Cookie

Serwis stosuje pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które to serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Co to są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wydawca Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Bezpieczeństwo i dane osobowe

Zawartość "cookies" nie pozwala na identyfikację użytkowników. Żadne dane osobowe nie są za ich pomocą przetwarzane ani przechowywane. Niektóre "cookies" są automatycznie usuwane z komputera użytkownika po zakończeniu sesji. Inne "cookies" pozwalają na identyfikację użytkownika w trakcie ponownego odwiedzenia serwisu - te nie są usuwane w sposób automatyczny. Takie "cookies" zapisują się w pamięci urządzenia użytkownika.


Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce.

szukaj w:

::: 19 marca 2013 :::

Witam.
Czy w naszej gminie jest powołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego?
Paweł - Student bezpieczeństwa narodowego

Witam
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany został Zarządzeniem Burmistrza Kałuszyna Nr 24/2008 z dnia 15.07.2008.
Szczegółowe informacje można uzyskać po d numerem telefonu 25 7576188 w. 17.


Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 28 luty 2013 :::

Szanowny Panie Burmistrzu

Piszę do Pana w związku z obowiązkiem deklarowania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Moim zdaniem te deklaracje są zbyt przedwczesne. Na chwile obecną mamy zbyt mało informacji na temat sposobu odbioru odpadów. Może w pierwszej kolejności warto wyłonić firmę, która będzie odbierała odpady, poznać jej wymagania, co do sposobu segregacji i sposobu pakowania tych, że odpadów ( pojemniki, worki) Dla przykładu w moim gospodarstwie domowym segregujemy odpady od wielu lat korzystając z pojemników wystawionych na terenie miasta a większość odpadów biodegradowalnych jest wykorzystywana na kompost. Pozostała część trafia niestety do śmietnika. Co zrobić np. z odpadami typu pampersy i innymi, których nie da się zakwalifikować do żadnej grupy selekcyjnej?
Czy przeważająca ilość takich odpadów będzie miała wpływ na cenę, jaką będziemy musieli zapłacić za ich wywóz? Co z gospodarstwami domowymi, które nie mają możliwości założenia kompostownika i mimo segregacji szkła, papieru i plastiku będą wyrzucać odpady biodegradowalne do pozostałej grupy odpadów?
Są to prawdopodobnie pytania nurtujące nie tylko mnie.
Niestety nie mogę się też zgodzić z Panem w kwestii wyrzucania odpadów do lasu i wyrobisk pokopalnianych. Jako osoba z zamiłowania przebywająca codziennie w lesie widzę, co dzieje się do tej pory. Niesamowite ilości śmieci różnego rodzaju. Moim zdaniem będzie ich od lipca jeszcze więcej, co da się wytłumaczyć matematycznie.
Na dzień dzisiejszy mogę oddawać odpady w każdej zebranej ilości bez obowiązku segregacji i kwartalnie kosztuje to moją sześcioosobową rodzinę 25,44 zł. Od 1 lipca 2013 proponuje nam Pan tę samą usługę z obowiązkiem segregacji za 72,00 zł kwartalnie. Tak, więc jeśli ktoś ryzykował wyrzucanie śmieci do lasu za 25,44 zł, czemu ma nie zrobić tego za 72 zł?

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Płochocki

Dzień dobry Panu.
W odpowiedzi na Pana obiekcje związane z wprowadzaniem nowego systemu gospodarowania odpadami uprzejmie informuję, że koncepcja ustawodawcy była podobna jak Pan sugeruje, tzn. do końca czerwca 2012 r. miał być uchwalony Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO) określający ramy w jakich może poruszać się gmina, potem należało przeprowadzić przetarg tak aby przed końcem grudnia znać koszt gospodarowania odpadami komunalnymi i móc podjąć uchwały w zakresie: wzoru deklaracji, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz sposobu jej wnoszenia. Obowiązek uchwalenia tych uchwał do końca 2012 r. nałożyła na gminy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Jednakże WPGO uchwalono w październiku 2012 r. i przeprowadzenie przetargu w tak krótkim czasie stało się niemożliwe, wobec powyższego jak większość gmin podjęliśmy uchwały zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku do końca grudnia biorąc pod uwagę koszty z 2012 r.
Obecnie mieszkańcy składają deklaracje, które będą dla nas podstawą do przeprowadzenia przetargu na wybór usługodawcy.
Po wyborze przedsiębiorstwa, które będzie odbierało i zagospodarowywało odpady z gminy Kałuszyn uchwały zostaną dostosowane do warunków finansowych i ustaleń z przedsiębiorcą.
Zostaną również przekazane mieszkańcom informatory w jaki sposób należy segregować odpady, aby do czarnego worka trafiało jak najmniej odpadów, które jak Pan trafnie zauważył generują największy koszt - podobnie jak odpady ulegające biodegradacji.
W nowym systemie odpady ulegające biodegradacji czyli trawa, liście, odpadki kuchenne, mokry papier trzeba będzie zbierać do oddzielnego worka. Trafią one na kompostownię.


Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 2 marca 2013 :::

Panie Burmistrzu, czy nasze targowisko będzie modernizowane w ramach projektu obejmującego modernizację targowisk na Mazowszu ?
Pozdrawiam Marek

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję iż Gmina Kałuszyn pozyskała środki finansowe na modernizację targowiska w Kałuszynie w ramach PROW 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Całkowita wartość projektu: 2 184 205,65 zł
Kwota dofinansowania: 641 158,00 zł.
Planowana modernizacja w 2014 r.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

Eugeniusz Kulesza - Zasłużony dla Gminy Kałuszyn

za szczególne zasługi w działalności społecznej, kształtowaniu postaw patriotycznych, ochronie miejsc pamięci narodowej oraz w utrwalaniu pamięci przeszłych pokoleń. Tytuł został nadany uchwałą Nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 sierpnia 2007r.

Franciszek Rentowski - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr VI/33/94 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 12 września 1993 r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Teresa Kowalska - Zasłużony dla Gminy Kałuszyn

Za szczególne zasługi na rzecz rozwoju kultury, kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, integracji środowiska lokalnego i promocji Gminy Kałuszyn. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” został nadany uchwalą Nr XII/83/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r.

Zbigniew Milkowski - Zasłużony dla Gminy Kałuszyn

Za szczególne zasługi i osiągnięcia, które w istotny sposób wpłynęły na poprawę funkcjonowania służby zdrowie w Gminie Kałuszyn. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” został nadany uchwałą Nr XII/84/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r.

Dodatkowe informacje