Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dofinansowanie na zadanie ”Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn”

W dniu 07.05.2019 Burmistrz Kałuszyna – Arkadiusz Czyżewski przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego - Marii Bugno  podpisał umowę na dofinansowanie w kwocie 2 129 850,00 zł  zadania pn.” Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn”.

Czytaj więcej...

Obchody 3-go maja - 2019

Tegoroczne obchody Święta 3-go Maja rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem WNMP w Kałuszynie.

Czytaj więcej...

2 maja 2019 dniem wolnym w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

Informuje się, że dzień 02 maja 2019 roku /czwartek/ jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.
W tym dniu pracownicy przebywają na urlopach wypoczynkowych.

Cyfrowa majówka – konkurs na inicjatywy dla lokalnych społeczności

Trzydniowa majówka? Dla nas to za mało. W tym roku organizujemy majówkę, która potrwa osiem dni! Chcesz grilla? Niech będzie grill. Chcesz leżaki? Niech będą leżaki. A może kino pod chmurką? Pewnie! Ważne żebyście pamiętali też o… cyfryzacji!

Czytaj więcej...

Dofinansowanie na “Utworzenie Klubu Senior+”

W grudniu 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne ogłosiło konkurs w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Kałuszynie

Gmina Kałuszyn złożyła wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie projektu na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy w ramach programu „MALUCH +”2019, moduł 2” i otrzymała dofinansowanie w kwocie 54 000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na funkcjonowanie placówki. Realizatorem projektu będzie Gminny Żłobek w Kałuszynie.

Dofinansowanie na zakup książek

Gmina Kałuszyn złożyła wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 realizowany w latach 2016-2020, którego celem jest m.in. 

Czytaj więcej...

Pan Jan Żyliński - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Pan Marian Soszyński - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XXIII/149/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Dodatkowe informacje