Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Planowane wyłączenia

Ogłoszenie o konkursie "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

Szczegóły konkursu dostępne na stronie :

https://www.gov.pl/web/kwpsp-warszawa/konkurs-plastyczny-czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa

Termomodernizacja budynku Osp w Wąsach

Termomodernizacja budynku Osp w Wąsach_1W  dniu 09.09.2021r. zakończono realizację zadania pn. „ Termomodernizację budynku OSP w Wąsach”.

Termomodernizacja budynku Osp w Wąsach

Termomodernizacja budynku Osp w Wąsach_1W  dniu 09.09.2021r. zakończono realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Wąsach”.

Planowane wyłączenia

„POLACY W DAWNEJ PRACY” – SENTYMENTALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY Z NAGRODAMI

Polacy w dawnej pracy_1Trwa konkurs dla osób w wieku 50+ pn. "Polacy w dawnej pracy". Szukamy starych zdjęć przedstawiających pracę sprzed lat. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województw podlaskiego i mazowieckiego.

Projekty edukacyjne ZUS

projekty z ZUSSerdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do realizacji projektów edukacyjnych ZUS:

  •  „Projekt z ZUS” dla uczniów szkół podstawowych,
  • „Lekcje z ZUS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Obchody 82. Rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem

12 września 2021_1 12  września br obchodziliśmy uroczyście  82. rocznicę jednej z najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej pod  Kałuszynem, która mimo znacznych strat była zwycięska dla Polaków. Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Kałuszyna, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Kałuszynie, Starosta Miński przy współpracy Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. 

zmiany godzin dyżuru porad prawnych

zmiany godzin dyżuru porad prawnych

Dożynki 2021

Dożynki 2021_13 Uroczystość dzielenia dożynkowego  chleba w Kałuszynie    od ponad dwudziestu lat wpisana jest  na stałe  do kalendarza gminnych wydarzeń  kulturalnych  na pierwszą niedzielę września.   W  tym roku ta wyjątkowa niedziela zwieńczająca rolniczy trud  wypadła     5 września.

Kałuszynskie spotkania z historią

plakat

Narodowe Czytniae 2021

Narodowe Czytanie 2021_2

Obchody 12 września 2021

12 września

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2021 MODUŁ 2 – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA KLUBU „SENIOR+” W KAŁUSZYNIE

flagaW ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł 2, Gmina Kałuszyn pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Klubu „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wartość dofinansowania: 42 720,00 zł

Całkowita wartość projektu: 122 720,00 zł

Podstawowe informacje o projekcie:

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także ich zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach Programu jednostki samorządu mogą otrzymać:
1) jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia (moduł1),
2) zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia (moduł 2).

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

Dodatkowe informacje