Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Twój e-PIT - 2019

mf.jpg

 ·         Dzięki nowej usłudze E-PIT już od dziś (15 lutego) urzędy skarbowe automatycznie przygotują i udostępnią roczne zeznanie podatkowe na podstawie danych które posiadają.

Spotkanie Burmistrza Kałuszyna z sołtysami

W dniu  5 lutego 2019 r.  w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie odbyło się spotkanie Burmistrz Kałuszyna  z Sołtysami. Podczas spotkania  ustalono harmonogram  zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich.

Konwent Wójtów i Burmistrzów

23 stycznia  2019 roku w Domu Kultury w Kałuszynie odbył się XXXV Konwent Wójtów i Burmistrzów gmin  Powiatu Mińskiego. Gospodarzem Konwentu był Burmistrz Kałuszyna  Pan Arkadiusz Czyżewski, który    przewodniczył obradom.

Uczczenie 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

W dniu 22 stycznia 2019 r.  Kałuszyn uczcił 156. Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Burmistrz Kałuszyna p. Arkadiusz Czyżewski wraz z delegacją młodzieży szkolnej, z dyrektorami szkół  i jednostek organizacyjnych Gminy  złożył  symboliczne kwiaty  przy Krzyżu upamiętniającym  powstańcze walki z lat 1863-1865  przy ul. Chopina w Kałuszynie , młodzież zapaliła znicze.

zdjęcia...

 

Informacja

W związku z wejściem w życie nowej ustawy - Prawo wodne, na obszarze całego kraju obowiązuje od 27 lipca 2018 r. jeden zastępujący OSN „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” – potocznie nazywany „Programem azotanowym” (Dz. U. poz. 1339).

Informacja - sprostowanie

W związku z dopływającymi do tutejszego Urzędu informacjami w sprawie odmowy przewozu pasażerów jadących do Kałuszyna przez Przewoźników wykonujących regularny przewóz osób na trasie Warszawa – Kałuszyn

Konkurs na opracowanie loga SP Chrościce

Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie symbolu graficznego, logo Filialnej Szkoły Podstawowej w Chrościcach.

Harmonogram planowanych polowań na terenie Gminy Kałuszyn

W związku z podjętymi decyzjami przez Ministra Środowiska i Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie intensyfikacji działań myśliwych w zakresie walki z ASF

Dodatkowe informacje