Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Kampania informacyjna „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2.

Informacja dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Informuję, iż pomoc dla przedsiębiorców w związku z trudną sytuacją gospodarczą związaną z wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem COVID-19 jest przewidziana w budżecie państwa poprzez instrumenty wsparcia określone w tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania.

OGŁOSZENIE ws. przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat powstałych przez przymrozki wiosenne

Burmistrz Gminy Kałuszyn informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Kałuszyn niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, jakim są przymrozki w dniach 18-21 kwietnia 2020 roku, istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych.

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szanowni Mieszkańcy !
    Od dnia 1 lipca 2020 r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja dotycząca otwarcia Gminnego Żłobka, Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie

Informujemy, że ewentualne otwarcie Żłobka, Przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Filii SP w Chrościcach   nastąpi nie wcześniej niż 18 maja 2020 r. O decyzji w powyższej sprawie będziemy informować na bieżąco.

Zbliża się termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego na 2020 r.

Informuje się, że z względu na sytuację epidemiologiczną w całym kraju związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, ale również w trosce o bezpieczeństwo inkasentów informujemy, że na terenie miasta Kałuszyn inkasent  nie będzie osobiście zbierał II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2020 r.

Obchody 3-go maja

Tegoroczne obchody upamiętniające  229.  Rocznicę uchwalenia  Konstytucji 3-go Maja rozpoczęły się o godz. 11.00  Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem WNMP w Kałuszynie, celebrowaną przez księdza  Władysława Szymańskiego proboszcza Parafii.

Od 4 maja 2020r. korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe przy zachowaniu poniższych zasad:

Od 4 maja 2020r. korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe przy zachowaniu odpowiednich zasad.

Ogłoszenie - zmiany handlu na targowicy miejskiej

Z dniem 05.05.2020 r. dopuszcza się handel na Targowiskach Miejskich zgodnie z obowiązującą uchwałą XXXI/249/2014  Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r  w sprawie regulaminów targowisk miejskich, przy zastosowaniu zasad związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodatkowe informacje