Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Noc Świętojańska 2019

Cykliczna impreza „Noc Świętojańska nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie”  w tym roku została zorganizowana już po raz siódmy. Wydarzenie kulturalne otworzył Burmistrz Kałuszyna p. Arkadiusz Czyżewski, powitał licznie przybyłych gości,

Gminne zawody pożarnicze 2019

W sobotę 22.06.2019 r. nad „Zalewem Karczunek” w Kałuszynie, odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Zawody przeprowadzono w dwóch konkurencjach – sztafeta z przeszkodami i ćwiczenie bojowe.  W zawodach wzięło udział 8 męskich drużyn oraz dwie młodzieżowe drużyny.

Debata nad raportem o stanie Gminy Kałuszyn za 2018 rok

     Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)   wójt/burmistrz   zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić radzie gminy  raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Ogłoszenie - dzień wolny 21.06.2019

Informuje się, że dzień 21 czerwca 2019 roku /piątek/ jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.
W tym dniu pracownicy przebywają na urlopach wypoczynkowych.

Ogłoszenie

Informuje się, że w związku z długotrwałymi upałami

w dniach

od 13 czerwca 2019r. do 14 czerwca 2019r.

Urząd Miejski będzie pracował

w godz. od 7.oo do 14.oo.

Dzień Samorządowca u Prezydenta

W dniu 27 maja w Pałacu Belwederskim Burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski na zaproszenie Prezydenta RP uczestniczył w Dniu Samorządu Terytorialnego. Podczas uroczystości Pan Prezydent podziękował samorządowcom za ich pracę. Obchody zakończyły się spotkaniem półoficjalnym w Ogrodach Belwederskich.

Dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn – etap II”

W dniu 23.05.2019r. podczas spotkania w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego

20 Igrzyska Samorządowe Powiatu Mińskiego

W Powiecie Mińskim od 20 lat organizowane są Igrzyska Samorządowe Powiatu Mińskiego. W tym roku przypadły na dzień 25 maja a organizatorem była Gmina Mrozy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne sfinansują remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Groszki

W ramach wsparcia udzielonego przez PSE, zostaną wymienione 22 pary okien i 4 drzwi w świetlicy. Dzięki działaniom krajowego operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego zwiększy się komfort korzystania z budynku przez grupę ponad 230 mieszkańców.

Dodatkowe informacje