Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Chroń swój dowód osobisty!!!

W związku z coraz częstszą praktyką pobierania pod zastaw dowodu osobistego przypomina się, że zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Zatrzymanie cudzego dowodu osobistego stanowi bowiem wykroczenie, a jego sprawcy grozi za to kara ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo kara grzywny (art. 55 pkt 2 wymienionej ustawy).

::: 30 grudnia 2013 :::

Ponizej link do tego co jan pol wozi do kopalni za olszewicami. Zrob Pan w
koncu cos, bo papierami to sie pan obstawil, co wyczytalem w prasie - tu
trzeba cos zrobic w koncu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bo wytruje nas jak muchy
http://www.nadwisla.pl/index.php?pokaz=tekst&id=1508

xxl

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uciążliwości zapachowej wyeksploatowanego wyrobiska kruszywa naturalnego w Olszewicach, należącego do firmy P.W. „JAN-POL”, które jest w trakcie rekultywacji informuję, że w 2013 oraz w bieżącym roku przeprowadzaliśmy liczne kontrole na ww. wyrobisku w związku z podejrzeniem składowania szkodliwych dla środowiska odpadów. 
W ubiegłym roku kierowaliśmy sprawę do Mazowieckiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim oraz do Urzędu Marszałkowskiego .
Monitoring wyrobisk pokoplanianych jest cały czas prowadzony przez pracowników urzędu, a wyniki kontroli są wysyłane do instytucji, które wydały zezwolenia na prowadzenie rekultywacji składowisk.
Po kontrolach przeprowadzonych w lutym br. zostało skierowane pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim wzywające do cofnięcia zezwolenia dla ww. firmy.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 24 stycznia 2014 :::

Szanowny Panie Burmistrzu.

 Chciałbym zapytać, czy nasze miasto i gmina zamierza szerzej współpracować w ramach LGD Kapitał Praca Rozwój.

Mam tu na myśli gminę Kałuszyn,Mrozy, Cegłów i Latowicz. Myślę, ze można byłoby zastanowić się nad wspólną ofertą turystyki weekendowej, wykorzystania naszego Zalewu Karczunek oraz obiektów sportowych w gminie Mrozy, a szczególnie połączenie istniejących tras rowerowych w jedną całość i przedstawienie spójnej oferty w ramach folderu i akcji informacyjnej w internecie.

 Wykorzystajmy efekt synergii.

Przypominam, że w grudniu 2003 roku delegaci do Mazowieckiej Izby Rolniczej postulowali współpracę między gminami: Kałuszyn, Mrozy, Cegłów, Jakubów.

 Proszę o zajęcie stanowiska wobec tej propozycji.

 Z poważaniem

Andrzej Chyliński

 

Szanowny Panie Andrzeju!

Cieszy mnie zainteresowanie Pana rozwojem turystyki na terenie naszej gminy, która  ma wiele do zaoferowania osobom odwiedzającym. Kałuszyn oferuje zróżnicowane formy wypoczynku, sportu jak również wiele ciekawych zabytków i miejsc do odwiedzania.

W chwili obecnej opracowywany jest program ścieżek rowerowych łączących wymienione przez Pana gminy.

Pańskie propozycje, bardzo mi się podobają. Przyjmuję Pana pomysły do realizacji i wystąpię do wójtów gmin z tego terenu w celu nawiązania współpracy w tym zakresie.  


Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

 

::: 24 stycznia 2014 :::

Witam mam pytanie do Pana Burmistrza kiedy droga do szkoły wjazd główny i chodniki i ulice w naszym mieście będą posypane piaskiem. Jest bardzo ślisko.

Katarzyna Milewska

Witam,
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9.10.2013 roku w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2013/2014 na drogach /ulicach/ gminnych na terenie Gminy Kałuszyn miejsca wyznaczone do posypywania piaskiem z solą to: przystanki, podjazdy i skrzyżowania.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

Zgłoś dzikie wysypisko !!!

Znalazłeś na terenie naszej gminy dzikie wysypisko?
Poinformuj nas o tym!

Burmistrz Kałuszyna zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zauważonych na terenie naszej gminy “dzikich wysypisk”.

Zgłoszenia prosimy kierować:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefonicznie na nr tel. 25 75 76 618 wew. 16
  • osobiście w pokoju nr 6a (ochrona środowiska) w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.

Należy podać miejscowość, nr działki (jeśli jest znany) lub jakiś charakterystyczny punkt ułatwiający zlokalizowanie miejsca.

Państwa informacja pozwoli na szybkie usunięcie bezprawnie składowanych odpadów, dodatkowo każdy z nas będzie miał bezpośredni wpływ na pozytywny wizerunek swojego otoczenia oraz naszej gminy.

CEIDG

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.
Załóż firmę przez telefon!

::: 28 października 2013 :::

Witam.
Czy mogłabym uzyskać informację na temat zadłużenia gminy kałuszyn na 2013 rok oraz wskaźnik tego zadłużenia?
Pozdrawiam
Magdalena

Planowane zadłużenie gminy Kałuszyn na koniec 2013r. zapisane w WPF to 7 780 645,76zł
Planowany wskaźnik zadłużenia – 40,86%
Za III kw. 2013 – 8 038 570,97zł a wskaźnik – 41,65%

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

Finał Konkursu „Przyjazna wieś”

Gmina Kałuszyn laureatem III miejsca w zakresie infrastruktury.
Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 31 października 2013 roku,

Finał II edycji konkursu „Najpiękniejsze parki Mazowsza”

Gmina Kałuszyn laureatem pierwszego miejsca konkursu „Najpiękniejsze parki Mazowsza” w kategorii: skwer.

relacja ze spotkania...

GKRPA

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W KAŁUSZYNIE

adres: 05-310 KAŁUSZYN, UL. POCZTOWA 1

adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 25 7576618 w.19

 

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek w  godz. 900- 1700, środa –piątek w godz. 730 -1630

 

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w Kałuszynie prowadzi czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:

„Art. 41.

Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, (...) podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 Art. 24.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

 Art. 25.

Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

 Art. 26.

  1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
  2. Zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
  3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone. ”Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie gminy Kałuszyn

 

W siedzibie komisji lub  na stronie: http://www.kaluszyn.pl,  można pobrać druk wniosku.pdf, a następnie wypełniony  złożyć  w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie pok. Nr 10

W przypadku, gdy nie ma możliwości pobrania druku, można napisać zwykłe podanie.

 

Alkoholowe liczydełko  http://www.parpa.pl/

 

Placówki lecznictwa od alkoholu i współuzależnienia / leczenia uzależnień

 

TEST AUDIT - Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne


http://www.wyhamujwpore.pl/survey

::: 14 września 2013 :::

Czy miasto rozważa jakąkolwiek interwencje w kwestii bezdomnych zwierząt w mieście? Po Kałuszynie biegają stadami bezdomne psy. Może nie każdemu leży na sercu ich dobro, a idzie zima i będzie im coraz trudniej. Ale proszę rozważyć problem od strony zagrożenia jakie mogą stwarzać dla mieszkańców miasta, dla dzieci, które nie do końca mogą zdawać sobie sprawę z tego co można a czego nie można w kontakcie z bezdomnym psem. Bezpańskie zwierzęta mogą być też zagrożeniem dla zwierząt domowych. Pamiętajmy, że najłagodniejsze zwierze, gdy jest głodne i chore staje się agresywne. Dlaczego miasto nic nie robi w tej kwestii? Jeśli się mylę, proszę o wyprowadzenie mnie z błędu.

Karolina

 

W odpowiedzi na email z dnia 16 września 2013 r. dotyczący bezdomnych zwierząt przebywających na ternie miasta Kałuszyn Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że: Gmina Kałuszyn posiada Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2013 rok  uchwalony  przez Radę Miejską w Kałuszynie Uchwałą Nr XIX/139/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w myśl, którego w przypadku zgłoszenia przez mieszkańca gminy Kałuszyn faktu przebywania bezdomnego psa na pierwszym miejscu ustala się właściciela psa i w przypadku jego nie odnalezienia szuka się osoby, która chciałaby zaadoptować psa. Jeżeli nie znajdzie się osoba chętna do adopcji psa pies zostaje zgłoszony do odłowienia i przekazany do schroniska.
W bieżącym roku 4 szczeniaki oraz 1 duży zostały zaadoptowane przez mieszkańców gminy Kałuszyn zaś 7 psów zostało odłowione i przekazane do schroniska.
Ponadto informuje się,  że Gmina Kałuszyn zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zajmuje się poprawieniem warunków utrzymywania psów przez właścicieli poprzez nakazanie im budowy kojców, bud itp.
W związku z powyższym widać, iż nie jest nam obojętny los bezdomnych zwierząt.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

UWAGA! CEIDG

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Warsztaty ekologiczne dla mieszkańców gminy Kałuszyn

logo

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Warsztaty ekologiczne dla mieszkańców gminy Kałuszyn” w kwocie 10 688,48 zł co stanowi 100%  kosztów całkowitych zadania. 

Dodatkowe informacje