Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Polskie Sieci Elektroenergetyczne sfinansują remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Groszki

W ramach wsparcia udzielonego przez PSE, zostaną wymienione 22 pary okien i 4 drzwi w świetlicy. Dzięki działaniom krajowego operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego zwiększy się komfort korzystania z budynku przez grupę ponad 230 mieszkańców.

Głośna próba syren alarmowych

Urząd Miejski w Kałuszynie informuję, że w dniu 28 maja 2019 r. w godzinach od 8.00 do 18.00 podczas ćwiczenia pod kryptonimem  „RENEGADE – SAREX-19” odbędzie się trening z wykorzystaniem systemu alarmowania ludności. Głośna próba syren alarmowych przeprowadzana będzie na podstawie Zarządzenia nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2019 r.
Wygenerowany zostanie sygnał akustyczny przy pomocy syren, ogłaszający zagrożenie z powietrza. Będzie to sygnał treningowy. Po jego usłyszeniu nie należy podejmować żadnych działań.

Gmina Kałuszyn sprzeda samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244L GBA 2,5/16

Rok produkcji 1983
Zarejestrowany na 6 osób
Badanie techniczne do 20.02.2020 r.
Przebieg 58850 km.
Wspomaganie kierownicy
Sprawne napędy
 
W przypadku sprzedaży samochodu co celów innych niż pożarnicze zastrzegamy sobie możliwość zdemontowania sygnałów świetlno-dźwiękowych i autopompy.
Więcej informacji pod numerem 513-524-236

zdjęcia

Jak najłatwiej skorzystać z programu CZYSTE POWIETRZE

"Burmistrz Kałuszyna oraz Fundacja GlobalECO serdecznie zapraszają mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie „Czyste Powietrze” z dofinansowaniem do 90% do termomodernizacji budynków oraz wymiany kotłów, do uczestniczenia w spotkaniu informacyjnym

Spotkanie odbędzie się w dniu 23.05.2019r. o godzina 19.30 – Dom Kultury w Kałuszynie

Celem programu jest montaż instalacji kotłów, pomp ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkańców Miasta.”

 

Ogłoszenie - przymrozki

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Kałuszyn przymrozków wiosennych w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. oraz 8 maja 2019 r., informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w terminie od dnia 16 maja 2019 roku do dnia  24 maja 2019 roku.

Dofinansowanie na zadanie ”Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn”

W dniu 07.05.2019 Burmistrz Kałuszyna – Arkadiusz Czyżewski przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego - Marii Bugno  podpisał umowę na dofinansowanie w kwocie 2 129 850,00 zł  zadania pn.” Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn”.

Obchody 3-go maja - 2019

Tegoroczne obchody Święta 3-go Maja rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem WNMP w Kałuszynie.

Cyfrowa majówka – konkurs na inicjatywy dla lokalnych społeczności

Trzydniowa majówka? Dla nas to za mało. W tym roku organizujemy majówkę, która potrwa osiem dni! Chcesz grilla? Niech będzie grill. Chcesz leżaki? Niech będą leżaki. A może kino pod chmurką? Pewnie! Ważne żebyście pamiętali też o… cyfryzacji!

Dofinansowanie na “Utworzenie Klubu Senior+”

W grudniu 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne ogłosiło konkurs w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

Dofinansowanie na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Kałuszynie

Gmina Kałuszyn złożyła wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie projektu na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy w ramach programu „MALUCH +”2019, moduł 2” i otrzymała dofinansowanie w kwocie 54 000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na funkcjonowanie placówki. Realizatorem projektu będzie Gminny Żłobek w Kałuszynie.

Dodatkowe informacje