Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 31 sierpnia 2010 :::

Witam!Jestem mamą pierwszoklasisty i chciałam zapytać do kiedy można składać wnioski na dofinansowanie do podręczników szkolnych i skąd wziąć wnioski....Z góry dziękuje za pomoc...
Beata Kowalczyk
 
W odpowiedzi na Pani pytanie, informuję się, że w sprawie wniosków na dofinansowanie do podręczników szkolnych należy kontaktować się z dyrektorem szkoły. Tam też otrzyma Pani wniosek na dofinansowanie
 

Pozdrawiam

Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 26 maja 2010 :::

Dzień dobry.
Pisze do Pana, ponieważ szukam pracy. Ukończyłam studia licencjackie o kierunku administracja specjalizacja administracja publiczna. W czerwcu kończe studia magisterskie o spacjalizacji adminitracja bezpiczeństwa publicznego.Bardzo mi potrzebna ta praca. Jeżeli potrzba Panu rąk do pracy proszę o kontakt. Mój nr tel. *********
 
W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące zatrudnienia, uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie nie przewiduje się zatrudnienia nowych pracowników w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.
Jednocześnie informuję, że oferty pracy zamieszczane są na stronie www.kaluszyn.pl

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 01 marca 2010 :::

Czy będzie asfalt na Wólce Kałuskiej?
Zbigniew  Radomski
 
W budżecie na rok 2010 nie zostało zaplanowane wykonanie asfaltu na drodze gminnej do wsi Wólka Kałuska. W bieżącym roku planujemy poprawiać nawierzchnię w/w. drogi za pomocą profilowania równiarką oraz ewentualnego dowożenia żwiru.
 
Z poważaniem
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 15 stycznia 2010 :::

W aktualnościach napisał Pan, że OBOWIĄZEK ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ NIERUCHOMOŚCI SPOCZYWA NA WŁAŚCICIELACH TYCH NIERUCHOMOŚCI. Kto w takim razie ma się zająć odśnieżeniem chodników przy targowisku miejskim i dworcu pks? Nieodśnieżone chodniki powodują, że trzeba chodzić poboczem jezdni, a to stwarza poważne niebezpieczeństwo np.potrącenie przez samochód, który wpadł w poślizg. Na domiar złego właścicielom nieruchomości, którzy wykonali obowiązek odśnieżenia chodnika przejeżdżający pług przysporzył dodatkowej pracy. Wjazdy na posesje były kompletnie zatorowane a zaspa po pługu miała ok. 70  cm wysokości.Chyba lepiej wydać pieniądze na odśnieżanie miasta niż na odszkodowania dla mieszkańców...
 
Ze względu na obfite opady śniegu w ostatnich dniach trudno było prowadzić odśnieżanie chodników na bieżąco. W trakcie opadów pierwszeństwo miało odśnieżanie ulic i dróg gminnych. W chwili obecnej przy pomocy pracowników zatrudnionych przez Urząd Miejski w ramach prac interwencyjnych jest prowadzone odśnieżanie chodników wzdłuż miejsc publicznych (np. park, dworzec, PKS, targowisko miejskie itp.).


Z poważaniem
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 10 stycznia 2010 :::

Panie Burmistrzu
Dnia 9 stycznia poruszając się po Kałuszynie zauważyłam, iż zdecydowana większość właścicieli posesji nie odśnieża chodników, np na ulicy 1 Maja odśnieżony był chodnik bodajże przy czterech posesjach na całej ulicy, natomiast ludzie chodzili środkiem ulicy narażając siebie i innych uczestników ruchu na spowodowanie wypadku. Chciałbym wobec tego zapytać czy Urząd w jakikolwiek sposób kontroluje odśnieżanie chodników przez właścicieli prywatnych posesji, jeżeli tak to ile nałożono mandatów za nieprzestrzeganie tego obowiązku, jeżeli zaś nie podejmowano żadnych czynności to proszę o zdecydowaną reakcję. Swego czasu gmina występowała o ukaranie tych , którzy nie oddają śmieci, nie widzę więc powodu aby teraz nie karać tych, którzy zaniedbują odśnieżanie chodników, budujemy chodniki po to aby poruszali się po nich ludzie, którzy jednocześnie winni dbać o ich estetykę i stan, dlatego też oczekuję stanowczych działań podjętych przez Urząd w tej kwestii.
Pozdrawiam
Krzysztof Kowalski
 
Ze względu na obfite opady śniegu i znacznie częstsze niż zazwyczaj odśnieżanie ulic często dochodziło do zasypywania chodników śniegiem zgarnianym z ulic. W tej sytuacji trudno było wymagać od mieszkańców aby na bieżąco odśnieżali chodniki przy swoich posesjach. Zapowiadane duże opady śniegu nie poprawiają sytuacji. Urząd nie planuje wywozu śniegu z terenu miasta, a zapowiadane dalsze opady śniegu ograniczają możliwość poprawy stanu chodników.
 
Z poważaniem
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 07 stycznia 2010 :::

Dzień dobry. Czy osoba karana może być sołtysem?
Maria

Witam
Odpowiadając na pytanie, informuję, że zgodnie z zapisami § 10 statutu sołectwa, sołtysem  i członkiem Rady Sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej
 
Z poważaniem
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 27 listopada 2009 :::

Witam!Czy odpwiedzią na zadane wcześniej pytanie,gdzie są pieniadze na ogrodzenie szkoły w Chrościcach jest rozebranie tegoż ogrodzenia?Czy to juz tak zostanie,czy jest szansa że zrobicie nowe?Jeśli tak to kiedy?
Beata Mroziewicz
 
Rozbiórka ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Chrościcach z całą pewnością nie jest odpowiedzią na wcześniej zadane pytanie lecz przygotowaniem terenu do budowy ogrodzenia, ujętego w spisie zadań inwestycyjnych w projekcie uchwały budżetowej na 2010rok


Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 4 października 2009 :::

Chciałbym się dowiedzieć, czy Radny z Olszewic w ogóle rozmawiał z Panem na temat dokończenia chodnika i poprawy stanu już istniejącego?.
Czy ewentualnie taka inwestycja wchodzi w grę w najbliższym roku.
Codziennie dzieci wracające ze szkoły są zmuszone chodzić po ulicy, wiadomo natężenie ruchu rośnie.
K. Milewski
 
Tak były prowadzone rozmowy z radnym oraz Panią Jadwigą Śledziewską – sołtysem w sprawie budowy i remontu chodnika na ulicy Wojska Polskiego.
Jednocześnie informuje, że wystąpiłem do Zarządu Powiatu Mińskiego o wprowadzenie do planu na 2010 rok remontu ulicy Wojska Polskiego.
 
Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 4 września 2009 :::

Witam!Chcę się dowiedzieć co będzie z obiecanym ogrodzeniem szkoły w Chrościcach,gdzie podziały się pieniądze tj.35tyś.przeznaczone na ten cel?Jak również gdzie jest obiecany przystanek{wiata)dla dzieci we wsi Abramy?
Beata
 
 W odpowiedzi na  zapytanie z dnia 04.09.2009 r w sprawie ogrodzenia szkoły w Chrościcach oraz wiaty , przystanku dla dzieci we wsi Abramy informuję , że:
Ad . Ogrodzenie szkoły w Chrościcach
Środki zabezpieczone w budżecie w wysokości 35.000 zł na wykonanie ogrodzenia całego terenu okazały się niewystarczające. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwoty 55.000 zł na modernizację drogi dojazdowej w Chrościcach  Rada Miejska w Kałuszynie podjęła decyzję  o przesunięciu środków z ogrodzenia na modernizację drogi, której modernizację rozpoczęto już w 2008 roku i jej zakończenie w 2009 zostało potraktowane jako zadanie priorytetowe.
 Ad. Przystanek ( wiata) dla dzieci we wsi Abramy.
 W powyższej sprawie proszę o kontakt z Sołtysem wsi, który na zebraniu wiejskim poinformuje o wszystkich sprawach dotyczących wsi w tym również o ewentualnych planach budowy wiaty .
 
Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 10 lipca 2009 :::

 P. Burmistrzu
cieszy mnie że mogę przeczytać o wszelkich inwestycjach ale chciałabym wiedzieć dlaczego na innych wsiach są robione drogi, kanalizację. Moje pytanie jest takie czy Leonów należy do gminy ?
Bo chyba tylko na papierze.
Proszę sobie przyjechać i zobaczyć jak wygląda droga która rzekomo miała być poprawiona a został tylko wysypany piach i nawet nie rozgarnięty koleiny są takie że nie można przejechać samochodem ani przejść piechotą .
Agnieszka Zalewska
 

W nawiązaniu do Pani e-maila informuję, że żwir nawieziony na drogę gminną w Leonowie (od strony Jędrzejowa) ma na celu poprawę stanu drogi. W miesiącu sierpniu Gmina planuje bowiem przeprowadzić stabilizację cementem w/w grogi, a do tego niezbędny jest świeży żwir. Wysypany żwir został rozgarnięty przez dostawcę na grubość odpowiednią do stabilizacji i wyprofilowany równiarką. W przypadku trudności z przejazdem prosimy o korzystanie z drobi asfaltowej. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość

 
Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 27 maja 2009 :::

Dlaczego  nie ma  aktualnych informacji o gospodarstwach agroturystycznych  działających  na  terenie  gminy Kałuszyn i  możliwościach noclegów oraz wyżywienia ?
 pozdrawiam  Paweł  Goźliński
 
W nawiązaniu do Pańskiego zapytania „dlaczego nie ma aktualnych informacji o gospodarstwach agroturystycznych…” uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie nie prowadzimy działu informacji o działalności gospodarczej
 
Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 09 kwietnia 2009 :::

Szanowny Panie Burmistrzu wizualizacja koncepcji zagospodarowania parku jest ciekawa, ale patrząc na sprawę realnie pragnę zapytać jaki jest wstępny koszt tej inwestycji i czy w obliczu baraku kanalizacji i zadawalającej nawierzchni wielu dróg jawi się ona zasadną?
Proszę również o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych  w sprawie drogi Milew - Mroczki a dokładniej jej fragmnentu, który notorycznie jest zalewany wodą oraz piaskiem, chyba nikt tam nigdy nie dokonywał oczyszczaniaa przyda się celem utzrymania stanu nawierzchni.
Na koniec chciałbym jeszcze zapytać czy prawdą jest, iż gmina Kałuszyn nie otrzymała zwrotu cześci wydatków od Starostwa Powiatowego z racji wykonania na jej koszt chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Kałuszyn.
Pozdrawiam Krzysztof
 
Szanowny Panie Krzysztofie
Dziękuje za opinie w sprawie koncepcji zagospodarowania parku i zadane pytania.
Wstępne koszty przebudowy parku są szacowane na około 700.000 zł.  500.000 zł planujemy pozyskać ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”: objętego PROW. Są to środki, które mogą być przeznaczone tylko na tego typu prace oraz rekreację i renowację zabytków
Realizacja tej inwestycji nie będzie miała więc większego wpływu na realizacje innych zadań.
W sprawie drogi Milew-Mroczki podejmowane są starania o jej przebudowę i poprawę bieżącego jej utrzymania.
Wszystkie roboty wykonane na drogach powiatowych zarządzanych przez gminę t.j. przebudowa ul. Barlickiego, chodniki i nowa nawierzchnia bitumiczna, ul. Mostowa – chodniki, zostały w całości wykonane ze środków Starostwa Powiatowego
Wartość wykonanych prac wyniosła 332.390,57zł Starostwo przekazało nam 346.000 zł. Dwie raty po 140.000 zł i trzecia rata w wysokości 66.000 zł została przekazana w dniu 15.12.2008r.
Różnica w środkach wydanych  na inwestycje a otrzymanych została wykorzystana na bieżące utrzymanie dróg.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 28 marca 2009 ::

Witam Panie Burmistrzu tak ładnie Pan zachwala inwestycje. A zapomniał Pan o ulicy Nowej tam także mieszkają ludzie. Ulica jest zniszczona przez kanalizację.
Kiedy łaskawie Pan coś w tej sprawie zrobi. Lecz jak znam życie zapewne nic. Oby tak dalej.

Michał Borkowski
 
W odpowiedzi na pytanie informuję, że stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie nie zachwalam inwestycji, ale informuję mieszkańców o ich wykonaniu. Kolejność przebudowy ulic jest ustalona w oparciu ilość nieruchomości, które uzyskają poprawę dojazdu na posesję w wyniku przebudowy ulicy. Na ulicę Nową o długości 103 mb jest opracowany projekt techniczny według którego tylko dwie nieruchomości uzyskają poprawę dojazdu. W roku bieżącym planowana jest przebudowa ulic na osiedlach za szkołą i cmentarzem. Na ulicy Nowej w br. zostaną wykonane prace polegające na wyrównaniu nawierzchni.

Pozdrawiam serdecznie
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 14 marca 2009 :::

Witam  serdecznie Panie Burmistrzu, chcę zapytać, kiedy będzie można użytkowac boisko dla miszkańców nie uczących się, oraz w jakich godzinach?

W odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, że termin oddania boiska Orlik jest 30 kwietnia 2009r. Proponowany termin korzystania z boiska przez mieszkańców od maja 2009r. w godzinach 16.00 do 21.00 w dni nauki szkolnej, natomiast w wakacje i pozostałe dni wolne od nauki, boisko będzie czynne od 10.00 do 21.00 z przerwą w godzinach ustalonych z trenerem środowiskowym.


Pozdrawiam serdecznie
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 8 grudnia 2008 :::

Witam  serdecznie Pana Burmistrza mam pytanie czy to  prawda ze odbedzie  sie modernizacja budynku po  starej aptece tam  gdzie znajduje sie OPS?
Barbara Mroczek

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że planowana jest modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 22 w Kałuszynie ( budynek po m.in. aptece ). Budynek będzie przeznaczony na  świadczenie usług rehabilitacyjnych z możliwością swobodnego dostępu osobom niepełnosprawnym i starszym.  W 2009 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Pozdrawiam serdecznie
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszynai

Dodatkowe informacje