Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zbliża się termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego na 2020 r.

Informuje się, że z względu na sytuację epidemiologiczną w całym kraju związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, ale również w trosce o bezpieczeństwo inkasentów informujemy, że na terenie miasta Kałuszyn inkasent  nie będzie osobiście zbierał II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2020 r.

Obchody 3-go maja

Tegoroczne obchody upamiętniające  229.  Rocznicę uchwalenia  Konstytucji 3-go Maja rozpoczęły się o godz. 11.00  Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem WNMP w Kałuszynie, celebrowaną przez księdza  Władysława Szymańskiego proboszcza Parafii.

Od 4 maja 2020r. korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe przy zachowaniu poniższych zasad:

Od 4 maja 2020r. korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe przy zachowaniu odpowiednich zasad.

Ogłoszenie - zmiany handlu na targowicy miejskiej

Z dniem 05.05.2020 r. dopuszcza się handel na Targowiskach Miejskich zgodnie z obowiązującą uchwałą XXXI/249/2014  Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r  w sprawie regulaminów targowisk miejskich, przy zastosowaniu zasad związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Utwardzenie dojazdu do przedszkola

Na początku maja odbędzie się odbiór prac polegających na utwardzeniu dojazdu do Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.

Pomoc psychiczna a koronawirus

Jeśli szybko potrzebujesz wsparcia zadzwoń na telefon zaufania. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zadzwoń na numer alarmowy 112.


Skorzystaj z infolinii wsparcia psychicznego.

 

Termin płatności podatków i opłat dla osób fizycznych

Dnia 15 maja 2020 roku mija termin zapłaty II raty podatków i opłat. W związku z trwającą w kraju sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19 w przypadku trudności w dokonaniu wpłaty u inkasenta /miasto Kałuszyn/ zaleca się dokonywanie wpłat podatków i opłat przelewem na następujące konta bankowe.

Zmiana terminu składania oświadczeń majątkowych

Informujemy, że ustawowo zmieniony został termin składania oświadczeń majątkowych za rok 2019. Osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

200 drzew przy zalewie Karczunek

22 kwietnia obchodzony był Dzień Ziemi. Z inicjatywy p. Małgorzaty Leszczyńskiej - radnej Rady Miejskiej w Kałuszynie na terenie Zalewu Karczunek oraz przy stadionie miejskim "Victoria" Kałuszyn, pracownicy gminy posadzili 200 sztuk drzew iglastych. Dziękujemy!!!

ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

I miejsce w Polsce dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie

Ogólnopolski Konkurs SZKOŁA DIALOGU
 
I miejsce - Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Kałuszynie
 
Opiekunowie: p. Katarzyna Mroczek i p. Monika Marciniak
 
 

Informacja o wodomierzach

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie informuje, że ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem nie dokonuje odczytów danych z wodomierzy.

Dodatkowe informacje