Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLA RACJĘ o źródłach ogrzewania budynków

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 

 

ulotka.pdf

Najpiękniejsze Kolędy i Pastorałki - koncert

Najpiękniejsze kolędy i pastorałki_1

Dodatek osłonowy

dodatek osłonowyDodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii.

Zmiany w terminie dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Kałuszyn

zmiana godzin_2022_04_05_1

Bardzo dobre zakończenie roku

Bardzo dobre zakończenie roku_3W dniu 31.12.2021r. Burmistrz Kałuszyna – Arkadiusz Czyżewski przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego – Marii Bugno  podpisał umowę na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia zadań ważnych do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 4 000 000,00 zł realizacji zadania pn.:  „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa domu kultury w Kałuszynie” 

Planowane wyłączenia

Koncert Kolęd - hej kolęda kolęda

hej kolęda 2022_1

Planowane wyłączenia prądu

SP ZOZ Kałuszyn

W związku ze zwiększoną ilością zachorowań w Przychodni w Kałuszynie zostają zwiększone ilość teleporad do końca roku 2021, Punkt Pobrań może przyjąć max. 10 osób dziennie - prosimy o wcześniejszy kontakt z przychodnią. Bardzo prosimy o pozostanie w domu jeżeli to możliwe. Oczywiście przypominamy, że istnieje teleplatforma pierwszego kontaktu, która funkcjonuje po godzinach pracy przychodni oraz w weekendy i święta. https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk

za wszelkie utrudnienia przepraszamy życząc spokojnych i Wesołych Świąt.

Życzenia Burmistrza Kałuszyna Arkadiusza Czyżewskiego 2021

Życzenia Burmistrza Kałuszyna Arkadiusza Czyżewskiego 2021

Najlepsze życzenia świąteczne od Ukulelków!!!

Najlepsze życzenia świąteczne od Ukulelków!!!

Świąteczne spotkanie Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II w Kałuszynie.

Świąteczne spotkanie Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II w Kałuszynie._15

Życzenia Świąteczne 2021

Dodatkowe informacje