Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

II Mazowiecki Przegląd MłodzieżowychOrkiestr Dętych

W niedzielę 13 czerwca 2010roku w Kałuszynie odbył się  Ii Mazowiecki Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych. W Przeglądzie wzięło udział 6 orkiestr działających przy OSP w Dobrem, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Pilawie i Kałuszynie oraz Kolejowa Orkiestra z Siedlec.
Przegląd rozpoczął się uroczysta mszą w kościele parafialnym z oprawą muzyczną wszystkich orkiestr, po czym uczestnicy przeglądu przeszli paradnie ulicami miasta na teren OSP, gdzie odbyła się główna część przeglądu.  W sumie orkiestry zagrały prawie 40 utworów.
Przegląd prowadziła Joanna Zaniewicz z Ryszardem Nowaczewskim, zabawiając zebranych anegdotami z dziedziny  muzyki i historii sztuki.
Po ponad czterech godzinach prezentacji repertuarów wszystkie orkiestry połączyły swe siły w orkiestrze symfonicznej pod batutą  miejscowego kapelmistrza  Kamila Demianiuka – muzyka Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Nie było zwycięzców ani pokonanych  bo organizatorzy postanowili uhonorować wszystkie orkiestry, fundując jednakowe nagrody pieniężne, statuetki oraz dyplomy.
Organizatorami Przeglądu byli Burmistrz Kałuszyna, Parafia Rzymsko Katolicka w Kałuszynie oraz Stowarzyszenie Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II w Kałuszynie

Dożynki 2011

4 września 2011 w Kałuszynie obchodzono tradycyjne dożynki oraz oficjalne oddanie do użytku przebudowanego Placu Kilińskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta, podczas której dziękowano za tegoroczne zbiory i ukończoną przebudowę parku miejskiego.

           W uroczystości uczestniczyli wiceminister obrony narodowej, poseł na Sejm RP p. Czesław Mroczek, posłowie na Sejm RP  p. Teresa Wargocka i p. Krzysztof Borkowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego p.  Ewa Orzełowska, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  p. Tomasz Skrzyczyński, Starosta Miński p. Antoni Tarczyński, Komendant Powiatowy Policji p. Robert Kokoszka i wielu innych gości.
Po nabożeństwie i procesji dożynkowy korowód przemaszerował na Plac Kilińskiego, gdzie starostowie dożynek p. Marianna Śledziewska z Olszewic i p. Wiesław Szymański z Witów przekazali tradycyjny bochen chleba burmistrzowi Kałuszyna p. Marianowi Soszyńskiemu oraz proboszczowi Tutejszej parafii - księdzu Władysławowi Szamańskiemu.
 Przyjmując chleb burmistrz podziękował starostom oraz wszystkim rolnikom za trud codziennej pracy.  
Po symbolicznym przełamaniu chleba gospodarze dożynek: Burmistrz Kałuszyna   oraz proboszcz miejscowej Parafii   wspólnie ze starostami dożynek   udali się na plac do licznie zgromadzonych  mieszkańców, by podzielić się ze wszystkimi chlebem upieczonym z tegorocznych zbóż.
           Podczas uroczystości pan  Burmistrz Marian Soszyński zaprosił wszystkich honorowych gości dożynek do przecięcia wstęgi symbolizującej oddanie Placu Kilińskiego do użytku.
           Następnym punktem dożynek były występy artystyczne w wykonaniu miejscowych zespołów: Kałuszyńskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów „Złota jesień” , zespół „Razem”. Ludowe tańce zaprezentował młodzieżowy zespół taneczny „Kasianiecka”. Nie zabrakło także występu Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II. Podczas obchodów święta plonów wyróżniono 13 wieńców dożynkowych. wykonanych przez rolników z Wąsów, Ryczołka, Mroczk, Milewa, Nowych Groszków, Starych Groszków, Olszewic, Falbogów, Gołebiówki, Chrościc, Kluków, Witów oraz członków Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Tegoroczne dożynki zakończyła zabawa przy zespołach „Eksplozja”, Akord – G”, zespół WEEKEND, HORUS. Atrakcją tegorocznych dożynek był występ zespołu GANG MARCLA.

zdjęcia...

Obchody 12 września 2011

12 września 2011 w Kałuszynie uroczyście obchodzono 72 rocznicę walk wrześniowych w 1939 r. pod Kałuszynem.

    Organizatorem uroczystości był Burmistrz Kałuszyna p. Marian Soszyński oraz Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Kałuszynie na czele z Prezesem p. Eugeniuszem Kuleszą, którzy powitali poczty sztandarowe i przybyłych gości.
    W uroczystościach wzięli udział weterani walk września 1939 r. ich rodziny, kombatanci z czasów wojny i okupacji, wiceminister obrony narodowej, poseł na Sejm RP
p. Czesław Mroczek, poseł na Sejm RP p. Teresa Wargocka, Starosta Minski p. Antoni Jan Tarczyński, przedstawiciele wojska, służb powiatowych, samorządu gminy Kałuszyn, młodzież szkolna, przedstawiciele zakładów pracy oraz mieszkańcy Kałuszyn i okolic.
    Uroczystości rozpoczęto zbiórką uczestników na nowo oddanym do użytku Placu Kilińskiego. Na wstępie uczczono pamięć pomordowanych w Katyniu i złożono kwiaty w Miejscach Pamięci.
    Następnie wszyscy zgromadzeni udali się na cmentarz parafialny gdzie odbyła się Msza Św. Polowa. Został odczytany apel poległych i zostały złożone kwiaty i wieńce na grobach poległych.
    Podczas uroczystości zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia. Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa 23 Bazy Lotniczej w Mińsku Mazowieckim oraz Orkiestra Wojskowa z Siedlec.

zdjęcia...

Złote Gody 2011

W dniu 22 listopada 2011 r. w Domu Kultury w Kałuszynie odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Osiem par małżeńskich zamieszkałych w tutejszej gminie zostało uhonorowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z tej wyjątkowej okazji.
  Wręczenia Medali dokonał Burmistrz Kałuszyna – Pan Marian Soszyński.
W uroczystości wzięło udział sześć par Jubilatów:

  • Marianna i Józef Abramowscy z Kałuszyna,
  • Janina i Janusz Borucowie z Kałuszyna,
  • Janina i Kazimierz Gójscy z Kałuszyna,
  • Janina i Zygmunt Kwiatkowscy z Bud Przytockich,
  • Waleria i Janusz Madziarowie ze Starych Groszk,
  • Irena i Kazimierz Urbanowie z Kałuszyna.

Dwie pary Jubilatów nie przybyły na spotkanie ze względów zdrowotnych.

  • Pelagia i Jan Michalczykowie z Garczyna Dużego,
  • Helena i Aleksander Mroczkowie z Mroczk .

            Na uroczystość licznie przybyła rodzina Jubilatów.
Po wręczeniu medali, kwiatów oraz gratulacjach złożonych przez Burmistrza – Mariana Soszyńskiego, Przewodniczącą Rady Miejskiej – Ewę Standziak oraz Zastępcę Burmistrza – Henrykę Sęktas, był tort oraz symboliczna lampka szampana, a także odśpiewano sto-lat Jubilatom.
           Całość uroczystości uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Kałuszynie, Państwa Danuty i Seweryna Olszewskich, a także występ solistki – Agnieszki Olszewskiej.
          Stworzona na sali ciepła oraz rodzinna atmosfera dostarczyła Jubilatom i ich rodzinom wiele
radości oraz wzruszeń.
          Na zakończenie, tradycyjnie, Jubilaci zatańczyli walczyka.
Uroczystość została przygotowana we współpracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kałuszynie – Jolanty Tenderenda z pracownikami Domu Kultury oraz Biblioteki .

zdjęcia...

Jolanta Tenderenda
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Kałuszynie

III Mazowiecki Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych

W dniu 25 września 2011 r. w Kałuszynie odbył się III Mazowiecki Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych pod honorowym patronatem  Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Mińskiego oraz Burmistrza Kałuszyna. Głównym organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II w Kałuszynie przy współorganizacji  Burmistrza Kałuszyna.
Przegląd rozpoczął się Mszą Świętą w Kościele pw. W.N.M. P. III Mazowiecki Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych
    W dniu 25 września 2011 r. w Kałuszynie odbył się III Mazowiecki Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych pod honorowym patronatem  Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Mińskiego oraz Burmistrza Kałuszyna. Głównym organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II w Kałuszynie przy współorganizacji  Burmistrza Kałuszyna.
Przegląd rozpoczął się Mszą Świętą w Kościele pw. W.N.M. P.
 w Kałuszynie z udziałem zaproszonych Orkiestr, po czym nastąpił  przemarsz na teren parku miejskiego.
   Otwarcia przeglądu dokonał burmistrz Kałuszyna Pan Marian Soszyński wraz z proboszczem kałuszyńskiej Parafii ks. prałatem Władysławem Szymańskim  oraz prezesem miejscowej Orkiestry Panem Arturem Krześniakiem.
W przeglądzie wzięło udział  5 orkiestr, które koncertując, prezentowały własny repertuar :
?    Orkiestra Dęta  PKP  Polskie Linie Kolejowe   Zakład Linii Kolejowych Siedlec pod kierownictwem kapelmistrzów:  p.Tomasza Gronowskiego  i  p. Mariana Bazaka, wokalistka
p. Anna Sosna-Rogowiec;
?    Orkiestra Dęta  Towarzystwa Muzycznego  im. Antoniego Próchniewicza  z Łukowa, działająca  przy Łukowskim Ośrodku Kultury pod kierownictwem kapelmistrza   p. Tadeusza Bochmana;
?    Miejsko-Powiatowa Orkiestra Dęta  z Węgrowie, działająca przy Węgrowskim   Ośrodku Kultury pod kierownictwem kapelmistrza    p. Tomasza Gronowskiego i  kierownika orkiestry p. Jarosława Kresa;
?    Orkiestra Dęta   Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie pod kierownictwem  kapelmistrz  - p. Zdzisław  Pytko;
?    Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II w Kałuszynie pod kierownictwem kapelmistrzów -  pierwszego – p. mjr Andrzeja Puły i drugiego p. Mariana Janiaka.
Podczas przeglądu wystąpił chór miejscowego Gimnazjum pod dyrekcją p. Justyny Kowyni-Rymanowskiej.  Imprezę zakończył wspólny koncert w wykonaniu uczestniczących  zespołów.  Wszystkie orkiestry otrzymały nagrody, pamiątkowe statuetki i dyplomy.  
   Tegoroczny Przegląd   orkiestr dętych został zorganizowany po raz trzeci - stał się tradycją i na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń kulturalnych organizowanych w Naszej Gminie. Ukazuje dorobek  artystyczny     orkiestr i zespołów dętych z terenu Powiatu Mińskiego, a także Województwa Mazowieckiego, ma na celu popularyzowanie ciekawych kompozycji oraz aranżacji, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, stwarza możliwość promocji gminy, powiatu i regionu.

opracowała H. Sęktas


zdjęcia...

Nagrodzeni Najlepsi

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 lutego br. uczniowie, którzy uzyskali w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 najwyższą średnią ocen i wzorową ocenę z zachowania,  otrzymali stypendia Burmistrza.

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej stypendium przyznawane jest na okres od 1 lutego do 30 czerwca danego roku.
Stypendium otrzymało 5  uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie,          5 uczniów z Gimnazjum oraz 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach.
I tak w Szkole Podstawowej w Kałuszynie najlepsi uczniowie to :
•    Michał Pawlikowski  z klasy VI c,
•    Maciej Tenderenda  z klasy V c,
•    Julia Abramowska z klasy IV a,
•    Karolina Kaczorek z klasy V c,
•    Rafał Kalisz z klasy V c.

W Gimnazjum w Kałuszynie najlepsze wyniki osiągnęli :
•    Martyna Gójska z klasy III b,
•    Natalia Bok z klasy III d,
•    Michał Boruciński z klasy I d,
•    Łukasz Gajewski z klasy II c,
•    Patrycja Przesmycka z klasy III b.

W Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach najlepszą uczennicą jest Natalia Witon z klasy V.
    Gratulujemy i życzymy równie dobrych wyników w dalszej nauce.

zdjęcia...

VII Gala Piłkarska w Siedlcach

W marcu w pięknym pałacu Nogalin w Miastkowie Kościelnym odbyła się VII Gala Piłkarska OZPN Siedlce, połączona z 90-leciem MZPN w Warszawie oraz 35-leciem siedleckiego związku. Wsród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele Kałuszyna:
Jako samorząd przyjazny sportowi nagrodę otrzymał Burmistrz Marian Soszyński, jako sponsora wyróżniono Grzegorza Nowaka, właściciela firmy KLON za pomoc klubowi Victoria Kałuszyn, a złotą odznakę Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej otrzymał prezes Victorii Dariusz Przybyłko.

Gminne Zawody Strażackie

W dniu 13 maja br.  na stadionie przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie  odbyły się  gminne zawody sportowo-pożarnicze

     Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach wzięło udział sześć jednostki OSP z terenu Gminy, tj.  Falbogi, Gołębiówka,  Kałuszyn, Olszewice, Sinołęka  i Zimnowoda. Zawody zostały przeprowadzone w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50m i ćwiczenia bojowe. Prawidłowość wykonania zadań oraz ogólny nadzór nad przebiegiem zawodów sprawowała komisja sędziowska Państwowej Straży Pożarnej z Mińska Mazowieckiego w składzie:
st. kpt Krzysztof Komorowski   –sędzia główny
oraz sędziowie -  kpt Paweł Zienkiewicz, st. asp. Adam Kunka, dh Mariusz Nowakowski.
W czasie zawodów nikt nie uległ wypadkom (kontuzjom). Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynęły żadne protesty.
Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce OSP Olszewice
      II miejsce OSP Kałuszyn
      III miejsce OSP Zimnowoda

Zwycięzcy  z rąk Burmistrza   p. Mariana Soszyńskiego  oraz Przewodniczącego  komisji sędziowskiej  p. Krzysztofa Komorowskiego otrzymali   pamiątkowe statuetki, zaś wszyscy uczestnicy  zawodów dyplomy. Zawody zakończyło spotkanie integracyjne naszych ochotników, Burmistrza,  przedstawicieli samorządu Gminy oraz sympatyków braci strażackiej, podczas którego nie zapomniano Świętego Floriana – patrona strażaków.

Obchody 12 września 2012

12 września 2012 w Kałuszynie uroczyście obchodzono 73 rocznicę walk wrześniowych w 1939 r. pod Kałuszynem.
    Organizatorem uroczystości był Burmistrz Kałuszyna p. Marian Soszyński oraz Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Kałuszynie na czele z Prezesem p. Eugeniuszem Kuleszą, którzy powitali poczty sztandarowe i przybyłych gości.
    W uroczystościach wzięli udział weterani walk września 1939 r. ich rodziny, kombatanci z czasów wojny i okupacji, wiceminister obrony narodowej, poseł na Sejm RP p. Czesław Mroczek,  Starosta Minski p. Antoni Jan Tarczyński, przedstawiciele wojska, służb powiatowych, samorządu gminy Kałuszyn, młodzież szkolna, przedstawiciele zakładów pracy oraz mieszkańcy Kałuszyn i okolic.
    Uroczystości rozpoczęto zbiórką uczestników na Placu Kilińskiego.
Na wstępie uroczystości pogoda chciała spłatać figla, ale nas nie zaskoczyła. Zaraz po rozpoczęciu i przywitaniu gości przenieśliśmy się do kościoła, gdzie została odprawiona msza św.
    Po zakończeniu mszy przestał padać deszcz i można było kontynuować uroczystości na placu przy pomniku Bojowników o niepodległość. Tam też odbył się apel poległych, złożone zostały kwiaty w miejscach pamięci oraz delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem na cmentarzu.
     Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa 23 Bazy Lotniczej w Mińsku Mazowieckim oraz Orkiestra Wojskowa z Siedlec.

zdjęcia...

Dodatkowe informacje