Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dzień bez samochodu

Koleje Mazowieckie informują, że 22 września, dwunasty rok z rzędu, będziemy obchodzić w Polsce "dzień bez samochodu",

Czytaj więcej...

Projekt "Okno na świat"

Okno na świat

Projekt jest realizowany w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  - Programy mobilności ponadnarodowej. Liderem projektu jest firma POLBI. Partnerem zagranicznym jest uznana  na rynku brytyjskim firma TBG Learning. Partnerami krajowymi są Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim i warszawska Agencja Pośrednictwa Pracy „WAKAT”.

Czytaj więcej...

Komisariat Policji w Kałuszynie

Oświadczenie Rady Miejskiej w Kałuszyniez dnia 11 sierpnia 2016 r.

Czytaj więcej...

Fotowoltaika, kolektory - informacja

Burmistrz Kałuszyna informuje iż wszystkie osoby, które złożyły deklaracje przystąpienia do inwestycji polegających na budowie instalacji OZE w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii OZE z RPO na lata 2014 – 2020 proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie (pok. 6a) w dniach od 16.08.2016 do 19.08.2016r. w celu zapoznawania się z projektowanym doborem instalacji i ich mocy oraz podpisania umowy o udziale w projekcie.

Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

Upamiętnienie 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

plakatBurmistrz Kałuszyna zaprasza mieszkańców  do wspólnego uczczenia 72. rocznicy  wybuchu Powstania Warszawskiego. W dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17.00  w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy zostaną włączone syreny alarmowe w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy  Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. Ponadto  zapraszamy  do obejrzenia filmów o tematyce powstańczej w Kinie Za Rogiem.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2016-2021

Burmistrz Kałuszyna informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1042/161/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. przyjął Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2016 – 2021 uwzględniając uwagi i wnioski wniesione do projektu Planu przez Burmistrza Kałuszyna oraz Radę Miejską w Kałuszynie polegające na:

-     pozostawieniu Gminy Kałuszyn w Regionie Wschodnim (wraz z innymi 10-ma gminami Powiatu Mińskiego), (w załączeniu mapa podziału)

-     wykreśleniu budowy wysypiska na terenie Gminy Mrozy.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://www.mazovia.pl/samorzad/zarzad/uchwaly-zarzadu/uchwala,33763,104216116.html

 

Budową przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Kałuszyna uprzejmie informuje iż osoby fizyczne zainteresowane „Budową przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d” mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2016 roku.

Wnioski przyjmowane sąod 01.07.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

Szczegółowe informacje:  www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2016-osoby-fizyczne

Dodatkowe informacje