Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Pilotaż Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce

Na terenie Garnizonu Stołecznego będzie w dnia 1-31 lipca prowadzony pilotaż Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce poprzez udostępnienie mieszkańcom tego narzędzia na stronach internetowych jednostek Policji,

http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39146,Odwiedz-Krajowa-Mape-Zagrozen-Bezpieczenstwa.html

Afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń jest to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie wirusem ASF niewrażliwe. Człowiek także nie jest wrażliwy na zakażenie wirusem ASF. Wystąpienie przypadków ASF jest przyczyną niezwykle poważnych strat ekonomicznych ponoszonych przez hodowców i producentów świń, ale także przez budżet państwa. Są one związane zarówno z masowymi padnięciami zwierząt, kosztami eradykacji, jak i wypłatą odszkodowań, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, wieprzowiny, artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego oraz nasienia.

Czytaj więcej...

Artykuł w "Co słychać"

Z dużym oburzeniem informuję, że w Nr 26 tygodnika „Co Słychać?”, który ukazał się w dniu 22.06.2016, a datowany jest na dzień 26.06.2016 r., pojawiła się następująca informacja, będąca przedrukiem z Tygodnika Siedleckiego nr 24 z 19.06.2016 r.:

Czytaj więcej...

Wakacyjne pociągi 2016

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” 25 czerwca 2016 r. uruchomi wakacyjne połączenia Warszawy z Trójmiastem i Ustką – pociąg „Słoneczny”, a także z Krakowem – pociąg „Dragon”.

Czytaj więcej...

Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym

W ciągu ostatnich dwudziestu lat stan bezpieczeństwa pracy rolników uległ znaczącej poprawie – liczba zgłaszanych wypadków zmniejszyła się prawie 3-krotnie z 66 tys. do 21 tys., a wskaźnik wypadkowości z 25 do 10,3 wypadków na 1 000 ubezpieczonych. Mimo wielu działań prewencyjnych podejmowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2015 roku zgłoszono 20 154 zdarzenia wypadkowe.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych

Informuje się iż, został wydłużony termin składania deklaracji na dofinansowanie do kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych.

 

Deklaracje można składać do dnia 24.06.2016r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Czytaj więcej...

Informacja

Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 25 095,57 zł.

www.wfosigw.pl                   

kampanię pt. „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!”

Aby ułatwić rodzicom zdobycie wiedzy na temat pneumokoków oraz możliwości zabezpieczenia swoich dzieci przed chorobami, które one wywołują, na potrzeby kampanii powstała edukacyjna strona internetowa (www.szczepimy.com.pl). Na stronie rodzice mogą uzyskać informacje m.in.: co to są pneumokoki, jakie wywołują choroby, w jakim wieku należy rozpocząć szczepienie dziecka celem uzyskania najskuteczniejszej ochrony, jak przygotować dziecko do szczepienia, co to są niepożądane odczyny poszczepienne. Na stronie internetowej funkcjonuje też forum dla rodziców, w ramach którego można zadać indywidualne pytanie lekarzowi, wymienić opinie z innymi rodzicami na temat szczepień oraz zdrowia dziecka.
Kampania uzyskała Patronat Rzecznika Praw Dziecka, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz towarzystw naukowych.

Ogłoszenie o składaniu ofert na Ogródek Piwny wraz z gastronomią nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie - 2016

Opis przedmiotu oferty

  1. Kompleksowa organizacja ogródka piwnego w ramach umowy dzierżawy.
  2. Zamawiający dysponuje terenem uzbrojonym w  przyłącze wodno-kanalizacyjne i energii elektrycznej.
  3. Teren obejmuje powierzchnię około 600 m 2, przyległy do parkingu od strony zachodniej, w odległości ok. 40 metrów od plaży od strony północnej i ok. 30 metrów od boisk do siatkówki plażowej od strony wschodniej.
  4. Mapka lokalizacji ogródka piwnego w załączeniu.(Mapa 1)

    Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje