Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o  opracowaniu projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Burmistrz Kałuszyna informuje, że zgodnie z art. 130 § 3 Kodeksu Pracy wyznacza się dzień 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w zamian za 26 grudnia 2015 roku – dzień świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela.
W związku z powyższym w tym dniu Urząd będzie nieczynny.

POLICJANCI OSTRZEGAJĄ:

plakatPOJAWILI SIĘ OSZUŚCI, KTÓRZY OSZUKUJĄ METODĄ „NA POLICJANTA”

i „NA FUNKCJONARIUSZA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI”

            Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim odnotowali wzrost zagrożenia, związanego z nagłą aktywnością przestępców – oszustów działających metodą „na wnuczka lub krewniaka”, a ostatnio metodą „na policjanta” lub „na funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji”.

Czytaj więcej...

BEZPŁATNE BADANIA - DODATKOWE LIMITY

PROGRAM  PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

 Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Program skierowany jest do objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych rolników, ich domowników, którzy ukończyli 18 lat oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą.

Czytaj więcej...

XXI KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW POWIATU MIŃSKIEGO

Serdecznie zapraszam

na

XXI KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW POWIATU MIŃSKIEGO

który odbędzie się
w dniu 7 grudnia 2015 r., o godz. 1000
w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie przy ul. Warszawska 39

Czytaj więcej...

Informacja dla rodziców dzieci do lat 3

bobas

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie informuję,
że są jeszcze wolne miejsca w Żłobku.
Do dnia 15 grudnia 2015r.
trwają zapisy dzieci z terenu gminy Kałuszyn.
Po upływie tego terminu będą zapisywane chętne dzieci z gmin sąsiednich.
Zainteresowanych rodziców zapraszamy do placówki przy ul. Zamojskiej 13
(liczba miejsc ograniczona)


                                                                                                                              Dyrektor Gminnego Żłobka
                                       w Kałuszynie
                                       Bożena Raciborska

Przekazanie do użytku Gminnego Żłobka w Kałuszynie

W dniu 11 listopada 2015 r. uroczyście otwarto i poświęcono Gminny Żłobek w Kałuszynie. Żłobek powstał z inicjatywy   Burmistrza  Pana Mariana  Soszyńskiego  i radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie.

Czytaj więcej...

Informacja

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17.580,00 zł”.  

Spotkanie 19.11.2015

W dniu 19 listopada (czwartek) o godzinie 11.30 w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi problematyką przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej: zakres działań, formy zbierania danych, możliwość finansowania inwestycji.

PROGRAM PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Czytaj więcej...

Ankietyzacja

W związku z realizacją projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kałuszyn” informujemy iż w dniu 16.11.2015 będzie prowadzona ankietyzacja.

Ankietyzacja będzie prowadzona przez ankieterów, którzy będą posiadali identyfikatory.

Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zbiorcze zestawienia statystyczne i wnioski z analizy zebranych informacji.

 

Dodatkowe informacje