Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja - ankietyzacja

W związku z realizacją projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kałuszyn” informujemy iż w dniach 08-09.10.2015 będzie prowadzona ankietyzacja.

Ankietyzacja będzie prowadzona przez ankieterów, którzy będą posiadali identyfikatory.

Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zbiorcze zestawienia statystyczne i wnioski z analizy zebranych informacji.

Dodatkowo w dniu 9 października o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi problematyką przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kałuszyn - ankieta

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kałuszyn: ankietę można składać do 23.10.2015 roku

Od października 2015 r. Gmina Kałuszyn realizuje projekt Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kałuszyn dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w formie dotacji w kwocie 17 580,00 zł. Dokument ten jest pomocny m.in. w uzyskaniu dotacji na instalację odnawialnych źródeł energii

Czytaj więcej...

Szkolenie - Możliwości pozyskiwania środków unijnych RPO WM, PROW Leader w perspektywie 2014-2020

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej wraz Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pod patronatem– Pani Elżbiety Lanc Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego

 zaprasza na szkolenie pn.

 
" Możliwości pozyskiwania środków unijnych RPO WM, PROW Leader     

 w perspektywie 2014-2020”

Czytaj więcej...

II Święto Złotego Ułana

W dniu 19 września 2015 r. w Kałuszynie odbyło się II Święto Złotego Ułana.
Święto zostało zorganizowane w powiązaniu z ubiegłorocznym odsłonięciem pomnika powstałego ku czci Kawalerii Polskiej walczącej we wrześniu 1939 r. oraz rtm. Andrzeja Żylińskiego. Pomnik „Złoty Ułan” został ufundowany przez Jana Żylińskiego – Polaka mieszkającego w Wielkiej Brytanii, będącego synem rtm. Andrzeja Żylińskiego. Autorem pomnika jest znany rzeźbiarz Robert Sobociński.

Czytaj więcej...

12 września 2015

W czasie kampanii wrześniowej Wojsko Polskie stoczyło szereg bitew z Niemcami. Niektóre ze starć były krwawe i zakończone zwykle klęską polskiej armii. Jedno z najkrwawszych starć kampanii wrześniowej stoczono pod Kałuszynem. Wówczas oddziały 1 Dywizji Piechoty Legionów za cenę bardzo wysokich strat przerwały pierścień niemieckiego okrążenia.

Czytaj więcej...

Dożynki 2015

  Dożynki – ludowe święto  połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw. Tegoroczna  uroczystość dzielenia dożynkowego  chleba w Kałuszynie  odbyła się 30. sierpnia i została zorganizowana po raz piętnasty . Obchody rozpoczęła   msza  święta w kościele celebrowana przez księdza proboszcza Władysława Szymańskiego z udziałem starostów dożynek, delegacji z wieńcami, Burmistrza Kałuszyna – Pana Mariana Soszyńskiego, gospodarza gminy oraz gości i licznie zgromadzonych wiernych.

Czytaj więcej...

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2015

W dniu 29 sierpnia 2015 r.  na stadionie przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie  odbyły się  gminne zawody sportowo-pożarnicze  Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody zostały zorganizowane przez Gminę Kałuszyn oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Czytaj więcej...

Spotkania w ramach realizacji programu Leader PROW 2007-2013.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza wszystkich mieszkańców gmin członkowskich do udziału w spotkaniach konsultacyjnych i aktywnego włączenia się w  budowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Oczekujemy na propozycje projektów, jakie chcielibyście Państwo realizować w ramach działania Leader w perspektywie finansowej PROW 2014-2020. Zapraszamy również do zgłaszania propozycji i wypełniania ankiet umieszczonych na naszej stronie internetowej www.lgdziemiminskiej.pl , oraz kontaktów z pracownikami naszego biura przy ul. Warszawskiej 68 w Mińsku Mazowieckim od poniedziałku do piątku w godzinach 900   - 1500 .

Czytaj więcej...

SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SUSZĄ - 2015

W związku z sygnałami od rolników z terenu Gminy Kałuszyn  odnośnie szkód w uprawach wyrządzonych przez suszę Burmistrz Kałuszyna wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie komisji do spraw szacowania szkód.

Czytaj więcej...

Uwaga - Upały

Oto kilka praktycznych rad, aby skutecznie się przed nimi chronić

  • Na okna oświetlane przez słońce zawiesić zacienienia, markizy, zasłony lub żaluzje, które mogą zredukować ilość ciepła słonecznego docierającego do domu nawet o 80%.
  • Odprowadzać ciepło na zewnątrz i utrzymywać chłodne powietrze wewnątrz. (Na noc okna otwieramy, na dzień zamykamy)

    Czytaj więcej...

UWAGA ROLNICY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

W okresie od 01.08.2015r. do 31.08.2015r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu  oleju napędowego w okresie od 01.02.2015r. do 31.07.2015r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015r.
O zwrot podatku akcyzowego mogą ubiegać się rolnicy, którzy na dzień 1 lutego danego roku byli właścicielami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego. Wnioski należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca położenia użytków rolnych.
W roku bieżącym za 1 litr oleju napędowego przysługuje zwrot w wysokości 0,95 zł.
Limit roczny na 1 ha powierzchni użytków rolnych wynosi 81,70 zł.
Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w pokoju nr 12a.

wniosek...

Dodatkowe informacje