Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Maluch edycja 2015

logo_maluchNa podstawie przeprowadzonego badania ankietowego dotyczącego zapotrzebowania na usługi związane z opieką nad dziećmi w wieku do trzech lat, uwzględniając potrzeby mieszkańców Gmina Kałuszyn złożyła wniosek o dofinansowanie utworzenia żłobka w ramach Resortowego Programu "Maluch edycja 2015".
Wniosek został pozytywnie oceniony i umieszczony na liście rankingowej ofert zakwalifikowanych do dofinansowania.
Informuję iż prace przy rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku po rehabilitacji przy ul. Zamojskiej rozpoczną się w czerwcu natomiast w listopadzie planowane jest przyjęcie dzieci do żłobka.


Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

Opracowanie monografii Kałuszyna z lat 1416-2016

W związku ze zbliżającymi się obchodami w przyszłym roku  600-lecia pierwszych wzmianek o parafii i mieście Kałuszyn gmina podjęła się opracowania monografii z lat 1416-2016.
Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców miasta i gminy oraz osób posiadających  dokumenty, zapiski,  zdjęcia  dokumentujące historię naszej parafii i gminy o udostępnienie ich w celu zeskanowania i ewentualnego opublikowania w przygotowywanej monografii. Udostępnione dokumenty i zdjęcia natychmiast po zeskanowaniu  zostaną zwrócone właścicielom.
    Osoby chętne do udostępnienia  zdjęć lub dokumentów proszone są o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego:

  • sekretarzem  -panem Arkadiuszem Czyżewskim (tel. 25/7576 026, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  • lub inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami, komunalnej i  promocji gminy  - panią Małgorzatą Chrościcką (tel. 25/7576 618 wew. 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ze względu na zaawansowanie prac prosimy o nawiązanie kontaktu do końca maja br.

Burmistrz Kałuszyna
/-/Marian Soszyński

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi

Gmina Kałuszyn realizowała projekt „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi”. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne oraz zakupiono wyposażenie (meble, sprzęt AGD). Celem projektu było  umożliwienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz uaktywnienie działalności społeczno - kulturalnej mieszkańców wsi Falbogi poprzez modernizację, wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi, zagospodarowanie terenu oraz budowy pochylni dla niepełnosprawnych. Kwota całkowita projektu: 179 424,67 zł, a kwota dofinansowania:  94 357,00 zł.

Podsumowanie wyników badań archeologicznych na targowisku w Kałuszynie

W dniu 03.03.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki badań archeologicznych prowadzonych w dniach 15-23.07.2014 r. oraz 08.-29.09.2014 r. na targowisku w Kałuszynie przy ul. Chopina, przez archeologa Andrzeja Jankowskiego.
    Udział w spotkaniu wzięli min. archeolog Andrzej Jankowski, Antoni Oleksicki - Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, Halina Lipke - Radca Wojewody w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Adam Siwek - Naczelnik Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, antropolog dr Hanna Mańkowska-Pliszka, Jakub Wrzosek - przedstawiciel Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr Tadeusz Krawczak - Dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie, historyk dr Emil Noiński.

Czytaj więcej...

Nowe dowody osobiste od 1 marca 2015. Zobacz jak będą wyglądać

Od 1 marca 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

Czytaj więcej...

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, SPÓŁEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklarację na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Druki deklaracji
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/261/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wysokości  stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/263/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/264/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów informacji /deklaracji

Druk deklaracji podatkowej łącznej.pdf

Druk informacji podatkowej łącznej.pdf

OGŁOSZENIE 08.12.2014

logoZdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21 866,00 zł.

www.wfosigw.pl

OSZUŚCI „NA KREWNIAKA” OKRADLI MAŁŻEŃSTWO Z MIŃSKA MAZOWIECKIEGO

Policjanci z Mińska Mazowieckiego chcą przestrzec  przede wszystkim starszych ludzi, aby nie przekazywali pieniędzy żadnym obcym osobom, wysłanym jako pośrednicy przez ich krewnych. W taki właśnie sposób oszuści działający metodą „na krewniaka”  wprowadzili w błąd starsze małżeństwo z Mińska Mazowieckiego, które przekazało znaczną kwotę pieniędzy, myśląc że pomaga swojej córce. Policjanci przypominają, aby w przypadku jakiegokolwiek telefonicznego kontaktu i namawiania do przekazania pieniędzy krewnym, jeżeli pojawi się choćby cień podejrzenia że to nie są oni, radzimy telefonować do oficera dyżurnego tel. 25 759 72 00, na numery alarmowe 997 i 112 i specjalną całodobową linię Komendy Stołecznej Policji tel. 22 60 33 222.

Czytaj więcej...

Nikt nie spodziewa się kontroli GIODO!

Czy wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość obowiązków związanych z ochroną danych osobowych? Czy dopełniają wymogu rejestracji zbiorów danych? Czy wdrażają w firmach polityki dotyczące bezpieczeństwa i są gotowi na wypadek kontroli GIODO? Praktyka pokazuje, że nie.
Nawet jeśli firmy zdają sobie sprawę z ciążących na nich obowiązków i wysokich kar za ich nieprzestrzeganie, to często bagatelizują problemy związane z ochroną danych osobowych, skupiając się na innych palących problemach. Trzeba przecież pamiętać o podatkach i deklaracjach, o ZUS i PIP, o przepisach BHP i licznych obowiązkach wynikających z prawa pracy...

Czytaj więcej...

Zarybianie zalewu “Karczunek”

Zarybianie zalewu_3Gmina Kałuszyn rozpoczęła zarybianie zalewu “Karczunek”. Na początek wpuszczono do zbiornika 100 kg leszcza, a w grudniu planuje się dalsze zarybienie i zakup karpia, lina, płoci, szczupaka oraz karasia złotego.

Targowisko „MÓJ RYNEK” w Kałuszynie otwarte.

W sobotę w dniu 8 listopada  br. odbyło się uroczyste otwarcie  targowiska miejskiego  "Mój Rynek" w Kałuszynie. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej ks. prałat dziekan   Władysław Szymański, radni Rady Miejskiej w Kałuszynie, kupcy i licznie zebrani mieszkańcy gminy Kałuszyn.
          Burmistrz Marian Soszyński witając  licznie zebranych mieszkańców Kałuszyna  zapoznał  zebranych z historią przebudowy targowiska. Następnie  ks. Władysław Szymański dokonał poświęcenia krzyża powstańczego i targowiska.  Po czym zwrócił się do mieszkańców z apelem o poszanowanie działań , które służą społeczeństwu i życzył by ten rynek służył wszystkim dla ich dobra.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje