Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Pan Jan Żyliński - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Pan Marian Soszyński - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XXIII/149/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Ojciec Profesor Stanisław Celestyn Napiórkowski - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XXXII/254/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2014r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Andrzej Dominik Goźliński - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XXXII/253/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2014r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Zofia Wołkiewicz - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XXIX/224/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Eugeniusz Kulesza - Zasłużony dla Gminy Kałuszyn

za szczególne zasługi w działalności społecznej, kształtowaniu postaw patriotycznych, ochronie miejsc pamięci narodowej oraz w utrwalaniu pamięci przeszłych pokoleń. Tytuł został nadany uchwałą Nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 sierpnia 2007r.

Franciszek Rentowski - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr VI/33/94 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 12 września 1993 r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Teresa Kowalska - Zasłużony dla Gminy Kałuszyn

Za szczególne zasługi na rzecz rozwoju kultury, kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, integracji środowiska lokalnego i promocji Gminy Kałuszyn. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” został nadany uchwalą Nr XII/83/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r.

Zbigniew Milkowski - Zasłużony dla Gminy Kałuszyn

Za szczególne zasługi i osiągnięcia, które w istotny sposób wpłynęły na poprawę funkcjonowania służby zdrowie w Gminie Kałuszyn. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” został nadany uchwałą Nr XII/84/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r.

Profesor Janusz Tazbir - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XII/82/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r. został nadany tytuł "Honorowy obywatel Kałuszyna"

Pan Profesor Janusz Tazbir urodził się w Kałuszynie dnia 5 sierpnia 1927r. Należy do najwybitniejszych historyków w Polsce. Prowadzona Przez Pana Profesora działalność naukowa i społeczna przynosi chlubę naszemu miastu i jego mieszkańcom.
Dorobek naukowy naszego rodaka jest imponujący. Dotyczy historii Rzeczypospolitej Polskiej z okresie XVI i XVII wieku. Profesor Janusz Tazbir jest naszym autorytetem w dziedzinie historii kultury staropolskiej, reformacji i kontrreformacji. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Wiele miejsca w swojej twórczości poświęca wspomnieniom z rodzinnych stron. Jest współzałożycielem i członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej. Wspiera intelektualnie redakcję „…Kałuszyńskie” oraz redakcję „Rocznika Kałuszyńskiego” W roku 2003 uczestniczył w uroczystościach z okazji Jubileuszu Miasta.
Za działalność naukową i ogromny wkład dla polskiej nauki historycznej został odznaczony m.in.

  • Krzyżem Kawalerskim w 1978r.
  • Krzyżem Komandorskim w 1992r.
  • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą w 2000r.

Otrzymał tytuł doktora honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu w Opolu.

Ks. dziekan Władysław Szymański - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XII/81/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r. został nadany tytuł "Honorowy obywatel Kałuszyna"

Ks. Władysław Szymański angażuje się w życie społeczne mieszkańców Kałuszyna i okolic.
Współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi na rzecz dobra parafian i mieszkańców, a w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży, kombatantów i Ochotniczych Straży Pożarnych. Troszczy się o zachowanie dziedzictwa naszych przodków, wokół Kościoła i Cmentarza. Jest niezwykle zaangażowany w organizację uroczystości religijno-patriotycznych poświęconych pamięci i czci żołnierzy poległych w walce o wolność Ojczyzny we wrześniu 1939r. w Kałuszynie oraz organizację Dożynek Parafialno-Gminnych.
Za społeczną działalność otrzymał Odznaczenia i Medale:

  • "Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”
  • "Medal Pro Memoria” w 2005r.
  • "Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”  w 2006r.

Stanisław Kupczyk - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 6 maja 2003 r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Michał Kuncewicz - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr VI/89/95 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 lipca 1995r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Aleksander Łabuszewski - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr VI/33/94 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 12 września 1994r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Ojciec Święty Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Rady Miejskiej w Kałuszynie Nr XIV/86/99 z dnia 29 listopada 1999r. został nadany tytuł Honorowego Obywatela Kałuszyna dla Ojca Świętego Jana Pawła II

 

Dodatkowe informacje