Regulamin biblioteki szkolnej

  • Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły
  • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
  • Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, które należy oddać do biblioteki w ciągu 1 miesiąca od daty wypożyczenia.
  • Czytelnik zobowiązany jest do zachowania ciszy i porządku w bibliotece, szanowania wypożyczonych książek, zachowania terminu ich zwrotu. 
  • Przed wypożyczeniem należy książkę dokładnie obejrzeć i zgłosić pani bibliotekarce zauważone uszkodzenia. 
  • Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz. 
  • Uczniowie klas trzecich zostają zobowiązani do zwrotu wypożyczonych książek dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. 
  • Każdy czytelnik ma obowiązek zaznajomić się z regulaminem biblioteki.


Uczniom wyróżniającym się systematycznym czytelnictwem i biorącym udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę będą przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.