Dyrekcja i Nauczyciele

 


Dyrektor

 

Kierownik

 Marek Pachnik

 Izabela Maria Jackiewicz


(edukacja wczesnoszkolna, pedagog)Nauczyciele

 

Monika Sosińska  (wychowanie przedszkolne, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, WWR)

 

Ewa Zalewska (religia mariawicka, wychowanie przedszkolne)

Ewelina Dudzińska (język angielski)
Krystyna Sęktas (religia rzymskokatolicka)

 

 

Małgorzata Chrościcka (logopeda) strona www