Kalendarz

październik

18

poniedziałek

Godzina

Projekty

 

Historia Szkoły

 

Historia oświaty i szkoły w Chrościcach

 

Wieś Chrościce położona jest 4 kilometry na północ od miasta Kałuszyn. Prawdopodobnie była pierwszą z miejscowości obecnej gminy, w której była szerzona oświata szkolna zarówno dzieci jak i młodzieży.
Przed I wojną światową, gdy ta część Polski znajdowała się pod zaborem rosyjskim nauczanie (wg przekazów mieszkańców wsi) było prowadzone w karczmie państwa Czyżewskich. Jeszcze jednak wcześniej żona właściciela dworu, który znajdował się na Pasiekach (teren na zachód od wsi Chrościce) nauczała odpłatnie dzieci bogatszych gospodarzy, bowiem biedniejszych nie było na to stać.
Gdy państwo polskie odzyskało niepodległość, szkoła została umiejscowiona w prywatnym domu Franciszka Mroczka. Ze względu na brak budynku szkolnego przez długie lata nauczanie odbywało się w wynajmowanych izbach, gdzie po zakończeniu zajęć toczyło się zwyczajne życie domowe. Prawdopodobnie w domu Franciszka Mroczka uczyła Krystyna Kamińska. W latach dwudziestych budynek, w którym znajdowała się szkoła spłonął od uderzenia pioruna. Od tego czasu nauczanie odbywało się w domu Władysława Chrościckiego, gdzie zrobiono duże pomieszczenie posiadające 5 okien. 1 września 1929 roku w dwuoddziałowej Publicznej Szkole Powszechnej w Chrościcach podejmuje pracę Stanisław Świątek. Dzięki jego aktywności szkoła stała się miejscem zarówno nauki jak i miejscem rozrywki społeczności lokalnej. Odbywały się tu przedstawienia o tematyce historycznej.
Mimo agresji niemieckiej we wrześniu 1939 roku, szkoła działała dalej. Niemcy wydali zezwolenie na nauczanie, ale tylko do nauki pisania, czytania, liczenia i religii. Zakazane było przekazywanie treści historycznych, geograficznych, które mogłyby wzbudzać patriotyzm i przyczynić się do oporu społecznego. W okresie okupacji pracę w szkole podejmuje pani Ozimska. W 1940 roku szkołę opuszcza Stanisław Świątek, który po śmierci żony obejmuje stanowisko nauczyciela w Kałuszynie.
Razem z zakończeniem okupacji niemieckiej, zakończyło się nauczanie w domu pana Władysława Chrościckiego, bowiem podczas ostrzeliwania wchodzących wojsk radzieckich przez Niemcy, szkoła wraz ze znaczną częścią wsi zostaje podpalona i zniszczona.

Nowa szkoła znalazła miejsce w domu pana Wiktora Chrościckiego i państwa Janiny i Jana Chrościckich. Duża liczba dzieci przyczyniła się do wynajęcia kolejnej izby oddalonej o 500 metrów od pierwszej, należącej do pani Zofii Mroczek. Od roku 1951 kierownikiem szkoły została pani Zenobia Bartnicka, a od 1953 pani Zdzisława Ufnal. Po wymówieniu pomieszczenia domu panów Chrościckich, dom pani Mroczek zostaje rozebrany i przeniesiony na plac, na którym znajduje się współczesna szkoła. W tym czasie w szkole prowadzone były klasy I-IV.
Dzięki zaangażowaniu pani Zdzisławy Ufnal i rodziców w 1956 roku został powołany Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Budynek szkoły zaprojektował prawdopodobnie architekt z Warszawy. Przy budowaniu szkoły czynnie angażowali się mieszkańcy Chrościc, Kluków oraz Wólki Kałuskiej.
Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły nastąpiło w dniu 27 czerwca 1959 roku, na które przybyli przedstawiciele Kuratorium, władz lokalnych i powiatowych. Po roku działalności szkoły zaczęły do niej uczęszczać dzieci z Abramów i Szemborów, następnie z Garczyna Dużego i Małego, Zimnowodny, Majdanu oraz częściowo z Żebrówki. Nauczanie odbywało się na poziomie klas I-IV, później I-III i w zerówce .

Jak wykazał sprawdzian przeprowadzony w 1976 roku przez oświatowe władze powiatowe szkoła doskonale wypełniała swoje zadania dydaktyczne. Wynik 4,8 okazał się wyższym od szkół miejskich. Szkoła tętniła życiem, organizowane były wycieczki, przedstawienia, choinki, bale karnawałowe, powitanie wiosny, Dni Nauczyciela, Babci, Matki, Dziecka, a w okresie wakacji, półkolonie. W szkole działała biblioteka zarówno dla dzieci jak i mieszkańców wsi. Było to miejsce życia kulturalnego, politycznego i lokalnego.
W miarę upływu czasu budynek wymagał remontu. Ogrzanie pomieszczeń zimą zajmowało ok 2-3 godzin. W tym czasie dzieci słuchały bajek, lektur, które później stanowiły bazę do lekcji właściwych. Po 33 latach pracy na emeryturę odeszła Zdzisława Ufnal, jej miejsce zajęła Barbara Nurzyńska, a po roku Hanna Miller-Wąsowska. Aktywność nowej kierowniczki doprowadziła do wyremontowania pieców, odnowienia pomieszczeń, wymienienia mebli, następnie została doprowadzona bieżąca woda. Ogrzewanie węglowe zastąpiono olejowym. Zostały wymienione drzwi i okna, a placówka została wyposażona w nowoczesny sprzęt. Urządzono boiska sportowe do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową oraz plac zabaw dla najmłodszych. .
W okresie kierowania szkołą przez panią Miller edukację dzieci prowadzili: Charczuk Ewa, Chrościcka Anna, Czyżewska Bożena, Glinka Elżbieta, Noińska Wanda, Przybysz Ewa, Pszczółkowska Ewa, Wąsak Joanna, Wierzbicka Agnieszka oraz Wójcik Sławomira. Miejsce pracownika fizycznego od 1993 roku zajęła Dworzyńska Romana.
Uchwałą z dnia 26 lutego 2000r. z dniem 1 września 2000r. przekształcono Szkołę Podstawową w Chrościcach (dotychczas działającą jako samodzielną jednostkę organizacyjną) w Szkołę Filialną w Chrościcach, która od tej pory działa w ramach Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.

Od 1 września 2004 roku funkcję kierownika szkoły przyjęła Sławomira Wójcik, która razem z Wandą Stryczyńską i Ewą Przybysz prowadziła edukację dzieci. W tym czasie szkoła nadal kontynuowała tradycję związaną z obchodami różnych okolicznych uroczystości m.in.: Pasowanie pierwszoklasistów, Mikołajki, Wigilia szkolna, Choinka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka i wiele innych.
1 września 2006 roku odeszła pani Wanda Stryczyńska, a na jej miejsce przyszła pani Izabela Maria Jackiewicz. Trzy lata później do szkoły w Kałuszynie przeszła pani Sławomira Wójcik. Miejsce kierownika objęła pani Ewa Przybysz. W roku 2009 do grona nauczycieli dołączyła pani Małgorzata Chrościcka.
Rok szkolny 2009/2010 był rokiem zmian. W szkole zostały wymienione meble i ławki, a podczas wakacji odnowione zostały 2 sale lekcyjne, hol, gabinet oraz szatnia.

30 maja 2011 roku dzięki ofiarności radnego powiatu Pana Andrzeja Goźlińskiego szkoła została wyposażona w 4 stanowiska komputerowe. W czasie wakacji placówka zyskała nową kuchnię, której większość wyposażenia ufundowali mieszkańcy Chrościc. Jesienią z inicjatywy radnego gminy Kałuszyn Leszka Wąsowskiego oraz wsparciu państwa Kamili i Krzysztofa Bogdan przed szkołą został ułożony chodnik.

Na początku roku szkolnego 2012/2013 szkoła otrzymała od radnego powiatu, pana Andrzeja Goźlńskiego nowoczesny sprzęt multimedialny. Praca na nowo zyskanym sprzęcie uatrakcyjniła zajęcia oraz umożliwiła uczniom oraz nauczycielom efektywniejsze nauczanie.

1 września 2013 roku po 20 latach pracy do Szkoły Podstawowej w Kałuszynie przeszła pani Ewa Przybysz, a funkcję kierownika objęła pani Izabela Maria Jackiewicz. Z początkiem roku szkolnego 2014/2015 w szkole zaczęły się kolejne zmiany. Zostaje odnowiona jedna sala lekcyjna i korytarz. Dzięki staraniom radnego Leszka Wąsowskiego oraz przychylności samorządu szkoła zyskuje nowy wygląd. Zostaje wykonane ocieplenie budynku oraz jego elewacja. A oto jej obecny wygląd:

 

W roku szkolnym 2015/2016 mieszkańcy Chrościc ufundowali wyposażenie placu zabaw. Zostają również zakupione nowe meble do sali przedszkolnej. W czasie wakacji odmalowano także dwie sale lekcyjne i korytarz.


Nauczycielami w Filialnej Szkole Podstawowej w Chrościcach w roku szkolnym 2018/2019 byli: Izabela Maria Jackiewicz (kierownik, edukacja wczesnoszkolna), Małgorzata Chrościcka (wychowanie przedszkolne), Ewa Zalewska (religia mariawicka, wychowanie przedszkolne), Alicja Wąsowska (logopedia), Magdalena Kłoszewska (język angielski), Krystyna Sęktas (religia katolicka). Miejsce pracownika fizycznego zajmowała pani Edyta Śledziewska.

1 września 2019 roku po 10 latach pracy do Szkoły Podstawowej w Kałuszynie przeszła pani Małgorzata Chrościcka. W roku szkolnym 2019/2020 do grona nauczycieli dołączyła pani Monika Sosińska oraz pani Milena Szaniawska, które razem z kierownikiem Izabelą Marią Jackiewicz prowadzą edukację dzieci.

W roku szkolnym 2019/2020 edukację dzieci prowadzą: Izabela Jackiewicz (edukacja wczesnoszkolna), Milena Szaniawska (edukacja wczesnoszkolna), Monika Sosińska (wychowanie przedszkolne), Magdalena Kłoszewska (język angielski), Krystyna Sęktas (religia rzymskokatolicka), Ewa Zalewska (religia mariawicka), Małgorzata Chrościcka (logopedia). Miejsce pracownika fizycznego zajmuje pani Edyta Śledziewska.

Rok szkolny 2020/2021 przyniósł kolejne zmiany kadrowe. Do szkoły w Kałuszynie przeszła pani Milena Szaniawska. Edukacja języka angielskiego przypadła udziale pani Ewelinie Dudzińskiej.

Bibliografia: .
1.Stanisław Mejszutowicz, "Chrościce - z dziejów wsi i oświaty polskiej", Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej, Rocznik Kałuszyński, zeszyt 5, 2005.


(opracowała Małgorzata Chrościcka)

Librus Portal

ikona synergia

Imieniny

Imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumiła

Licznik odwiedzin

Dzisiaj0
Wczoraj24
W tygodniu0
W miesiącu573
Wszystkich50028