Kalendarz

październik

20

środa

Godzina

Projekty

 

Konkurs na karmnik dla ptaków

Filialna Szkoła Podstawowa
 w Chrościcach                                                                                                         

 

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału 
w Szkolnym Konkursie pt.

,,Karmnik dla ptaków” 

I. Cele konkursu:

 • kształcenie postaw proekologicznych
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dokarmianie ptaków zimą
 • poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposobów w jaki się odżywiają
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych

II. Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

2. Przy tworzeniu karmnika wskazana jest pomoc ze strony rodzica, lub innej osoby dorosłej.

3. Konkurs polega na wykonaniu pracy przestrzennej z dowolnie dobranych materiałów, które umożliwią użytkowanie karmnika na zewnątrz.

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

6. Termin i miejsce nadsyłania prac :

Prace należy dostarczać osobiście do dnia 14. 01. 2018 r.  do pani Małgorzaty Chrościckiej

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
 2. Oceniane będą  oryginalność, zgodność z tematem, oraz pomysłowość. Zaznaczamy jednak, iż dobry karmnik powinien chronić karmę przed zamoknięciem, oraz  powinien   umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie z niego.
 3. Nagrody zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi: 25.01.2019r.
 5. Wyniki konkursu  zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 6. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w Filialnej Szkole Podstawowej w Chrościcach.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.  Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację.
 8. Karmniki zostaną zawieszone na drzewach przy szkole, aby dzieci mogły dokarmiać ptaki.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie!

Organizator: Małgorzata Chrościcka

 

Wyniki

I miejsce Malwina Gryz

II miejsce Ksawery Kowalik

III miejsce Magdalena Abramowska

GRATULUJEMY !!!