Kalendarz

październik

20

środa

Godzina

Projekty

 

Rodzinny konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową dla klas 0-VII

 

Obraz znaleziony dla: szopka bożonarodzeniowa

 

  • Cele konkursu:
  1. Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych.
  2. Pobudzanie aktywności twórczej oraz rozwijanie wyobraźni.
  3. Stworzenie możliwości prezentacji umiejętności uczniów
  4. Integracja wspólnoty rodzinnej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klasy 0- VIII.

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Konstrukcja powinna być stabilna, a wszystkie jej elementy przymocowane w sposób trwały. Technika pracy dowolna. Mile widziana jest praca wykonana wspólnie z rodziną.

 Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę.

Prace konkursowe mają być podpisane: imię, nazwisko, klasa

Prace należy dostarczyć do dnia 18.12.2019r. do organizatorów konkursu: pani Izabeli Borucińskiej lub pani Magdaleny Gójskiej - Gogol

Ocena prac:

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. pomysłowość
  2. oryginalność
  3. estetyka
  4. nawiązanie do tradycji

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa.

Wyniki konkursu podane zostaną  19.12.2019r.

      Organizatorzy: Redaktorzy szkolnej gazetki „Tornister” 
wraz z opiekunkami

 

PRACE STAJĄ SIĘ WŁASNOŚCIĄ ORGANIZATORÓW!