KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

Regulamin konkursu

 1.  Cele konkursu:
 • Rozwijanie mowy poprzez zabawę wykonanymi kukiełkami, pacynkami, lalkami.
 • Rozbudzenie zainteresowań teatrem i literaturą dla dzieci.
 • Zachęcanie rodziców do twórczego spędzania czasu dla dzieci.
 • Rozwijanie wyobraźni, innowacji twórczej dzieci przez poszukiwanie i poznawanie różnorodnych  rozwiązań plastycznych
  oraz technicznych.
 1. Adresaci konkursu:
 • Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych na terenie Całej Polski.

I Kategoria- dzieci 3-6 letnie

II Kategoria- dzieci kl. I-III

 1. Zasady udziału w konkursie:
 • Uczestnicy przygotowują pracę konkursową przedstawiającą bohatera wybranej Bajki ( „kukiełka” – lalka osadzona na kiju; „Marionetka”- lalka poruszana przy pomocy sznurków lub drutów; „pacynka” – lalka nakładana na rękę)w formie przestrzennej używając dowolnych środków i materiałów.
 • Dzieci  wykonują pracę wraz z rodziną lub nauczycielem. Następnie składają ją w przedszkolu do nauczyciela( szkolnego koordynatora), który kieruje pracę do organizatora konkursu i jest pośrednikiem pomiędzy organizatorem a autorem prac.
 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką, wykonaną komputerowo: tytuł pracy, imię , nazwisko i wiek dziecka.
 • Wraz z pracą uczestnik konkursu składa wypełniony Formularz Uczestnictwa w Konkursie, dostępny jako załącznik u koordynatora szkolnego.
 • Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność , ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.
 1. Składanie prac:
 • Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora do  dnia  05.03.2020 r.

Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski

(Prace dostarczone przesyłką należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie transportu),

 lub złożyć u szkolnego koordynatora do dnia 02.03..2020 r.

I Kategoria koordynator: Monika Sosińska

II Kategoria Koordynator: Izabela Jackiewicz