Kalendarz

październik

20

środa

Godzina

Projekty

 

KONKURS RECYTATORSKI

 

Regulamin konkursu recytatorskiego

 

 

Ach…jak to jest być aktorem

 

 1. Organizator

  • Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach (odpowiedzialna za organizację p. Milena Szaniawska)

 2. Czas i miejsce konkursu

  • Szkoła, 27.03.2020

 3. Cele konkursu

  • Uczczenie „Dnia Teatru”;

  • Pobudzanie aktywności twórczej;

  • Upowszechnianie kultury języka;

 4. Warunki uczestnictwa

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Filialnej Szkoły Podstawowej w Chrościcach;

 • Przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach wiekowych: uczniowie z grupy przedszkolnej, uczniowie klas I-III.

 • Każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji wiersz lub fragment prozy z literatury dziecięcej.

 • Czas występu nie może przekroczyć 5 min.

 • Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dostarczyć osobiście na załączonej karcie uczestnika do 10 marca do p. Mileny Szaniawskiej.

 1. Jury \ nagrody

 • Komisję konkursową powołuje organizator

 • Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez jury 27 marca 2020.

 • Jury dokona oceny uczestników według kryteriów: dobór i znajomość tekstu, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.

 1. Uwagi

 • Regulamin konkursu dostępny będzie w Internecie na stronie Szkoły.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć i relacji na wyżej wymienionej stronie internetowej.