KONKURS EKOLOGICZNY

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „EKO-MODA” DLA UCZNIÓW
FILIALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHROŚCICACH
(KLAS I –III I DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO)
 
CELE KONKURSU:

⦁ integracja dzieci;
⦁ wykorzystanie dziecięcej kreatywności do przekazania idei ponownego wykorzystania odpadów,
⦁ propagowanie wśród dzieci zachowań proekologicznych mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzania przez ludzi odpadów,
⦁ uwrażliwienie dzieci na potrzebę segregacji i przetwarzania śmieci,
⦁ zabawa w pokaz mody – rozwijanie umiejętności twórczych oraz umiejętności prezentowania własnych dokonań,
⦁ stworzenie rodzicom możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem poprzez wspólną rozmowę, pracę i zabawę.
 
⦁ ORGANIZATOR:
Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach (odpowiedzialna za realizację p. Milena Szaniawska)
 
TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
20.03. 2020 r.
 
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
⦁ Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I - III. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:
⦁ Dzieci z oddziału przedszkolnego; Klasy I-III.
⦁ Zgłoszenia udziału w konkursie, prosimy dokonać w terminie do 15.03. 2020 r. (osobiście)
⦁ Zadanie konkursowe może być wykonane z udziałem członków rodziny.
 
ZADANIE KONKURSOWE
Wykonanie stroju do wyboru: wieczorowego, wizytowego, sportowego, szkolnego z „materiałów z odzysku” (np. kartonów, gazet, plastikowych opakowań, itp.) oraz ich prezentacja przez uczniów na konkursowym pokazie mody. Należy przygotować również pisemnie krótki opis stroju. Opis przedstawi konferansjer prowadzący pokaz mody. Strój wykonujemy w domu i przynosimy do szkoły w dniu pokazu.
 
PRZEBIEG KONKURSU:
⦁ Wykonanie zadania konkursowego ocenia Komisja Konkursowa.
⦁ Komisja Konkursowa ustala kolejność miejsc zajętych przez uczestników konkursu.
⦁ Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w tym samym dniu.
 
OCENA PRAC:
Ustala się następujące kryteria oceny zadania:
⦁ zgodność z tematem konkursu,
⦁ wykorzystanie materiałów z odpadów do wykonania stroju,
⦁ inwencja twórcza przy projektowaniu strojów ekologicznych,
⦁ sposób prezentacji strojów na pokazie mody,
⦁ opis wykonanego stroju.

NAGRODY:
⦁ Organizator konkursu przewiduje dla uczestników dyplomy i pamiątki.
⦁ Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii komisja konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe.
⦁ Komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu można uzyskać w Zespole lub na stronie internetowej szkoły.